Opis problemu:

Po aktualizacji systemu operacyjnego Windows 10 nie uruchamia się program Windows Mobile Device Center potrzebny do prawidłowej wymiany danych pomiędzy kolektorem danych (Windows CE) a Subiektem GT. 


Rozwiązanie:


Działania do wykonania na komputerze.

1. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę "start" w Windows 10 i wybrać opcję "Zarządzanie komputerem".

2. Należy wybrać kolejno opcje "Usługi i aplikacje > Usługi".

3. Na liście usług należy odnaleźć usługę o nazwie "Łączność urządzeń z systemem Windows Mobile 2003". Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę znalezionej usługi i wybrać "Właściwości.

4. W zakładce "Logowanie" należy wskazać sposób logowania: "Lokalne konto systemowe" oraz należy zaznaczyć opcję "Zezwalaj usłudze na współdziałanie z pulpitem".

5. Wprowadzone zmiany, należy zastosować. Będą one wymagały ponownego uruchomienia usługi. 


Działania do wykonania na kolektorze z Windowsem CE.

1. Należy kolejno wybrać Start > Settings > Connections > USB to PC.

2. W ustawieniach połączenia USB to PC, należy odznaczyć opcję "Enable Advanced Network Functionality".


Po wykonaniu powyższych czynności należy przy użyciu kabla USB połączyć kolektor z komputerem. Połączenie powinno zostać nawiązane prawidłowo.