1. Raport stanu modułu (funkcje serwisowe)


2. Okresowy sprzedaży (niezerujący, skrócony, wg numerów, od 1 do 99999)(funkcje kierownika)


3. Raport danych o towarach (funkcje kierownika)


4. Zmiana stawek 


A-23

B-8

C-5

D-0

E-zw

F- R

G- R


5. Przypisać nowe litery stawek podatku towarom, którym się one zmieniły.