Podstawowym przeznaczeniem programu Synchronizator Shoper jest możliwość synchronizacji pomiędzy jednym Subiektem GT a sklepem Shoper lub kilkoma sklepami Shoper. 

Synchronizacja pomiędzy kilkoma Subiektami GT a sklepem Shoper nie jest możliwa wprost. 


Przy wykorzystaniu specjalnego skryptu można przeprowadzić synchronizację sklepu Shoper Shoper z kilkoma Subiektami GT. 


Założenia:

1. Synchronizator Shoper fizycznie pracuje tylko z jednym Subiektem GT.

2. Zamówienia ze sklepu Shoper trafiają do Subiekta GT, który jest synchronizowany fizycznie ze sklepem Shoper.

3. Synchronizacja cen, zdjęć kartotek towarowych odbywa się z Subiektem, który jest fizycznie synchronizowany z sklepem Shoper. 

4. Synchronizowane stany magazynowe są sumą stanów synchronizowanych towarów z kilku Subiektów GT. 


Wymagania:

1. Bazy danych Subiektów GT muszą posiadać takie same kartoteki towarowe przeznaczone do synchronizacji ze sklepem Shoper.

2. Bazy danych Subiektów GT muszą znajdować się na tym samym serwerze. 


Przy spełnieniu wyżej wymienionych wymagań, można przeprowadzić aktualizację stanów magazynowych dla synchronizowanych towarów będącą sumą stanów z kilku Subiektów GT. Synchronizator Shoper ma możliwość synchronizacji stanów magazynowych w sklepie, które pochodzą nie tylko z tradycyjnego źródła, jakim jest stan magazynowy poszczególnych towarów w Subiekcie. Jest w stanie sumować go np. z wartościami umieszczonymi w polach własnych kartoteki towarów. Stany magazynowe z pozostałych Subiektów GT będą umieszczane w polu własnym towaru w Subiekcie GT, który jest synchronizowany z Sklepem Shoper, a sumę stanu i wartości tego pola będą przekazywane do sklepu Shoper.


---


Przykład:
Firma 1 (Subiekt GT 1):
rower o symbolu "r1" ma stan 1
Firma 2 (Subiekt GT 2):
rower o symbolu "r1" ma stan 1

Kartoteka towarów w Firmie 1 ma pole własne o nazwie "Stan F2". Skrypt co 5 min. aktualizuje to pole. W polu tym po zadziałaniu skryptu widnieje dla "r1" wartość 1.
Synchronizator Shoper przekazuje do Shopera stan roweru "r1", który wynosi w tym przypadku 2 (1 - stan tradycyjny + 1 - stan z pola własnego).
Ewentualne zamówienie zawsze będzie pobierane do Firmy 1.