Pojawia się jeden z komunikatów błędu: 
- System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

- Pobranie fabryki klasy COM dla składnika o identyfikatorze CLSID (...) nie powiodło się z powodu następującego błędu: 80040154 Klasa niezarejestrowana. (Wyjątek o HRESULT: 0x80040154 (REGDB_CLASSNOTREG))


Błąd ten prawdopodobnie spowodowany jest nieprawidłową instalacją bibliotek Subiekta GT. 


1. W przypadku wersji Subiekta GT 1.60 i nowszych


Na komputerze, na którym pojawia się problem, proszę odinstalować Subiekta GT i zainstalować go ponownie. 


2. W przypadku wersji Subiekta GT starszej niż 1.60


Na komputerze, na którym pojawia się problem, proszę odinstalować aktualną wersję Subiekta GT i zainstalować starszą wersję - 1.56 (link poniżej)

http://ftp.insert.com.pl/pub/aktualizacje/InsERT_GT/InsERT_GT_1_56.exe

Dopiero po instalacji wersji 1.56 proszę zaktualizować Subiekta GT do nowszej wersji, którą Państwo posiadają.* Proszę nie uruchamiać bazy danych Subiekta GT na jego starszej wersji.

* Przed wykonaniem re instalacji zalecam wykonać kopię zapasową bazy danych SubiektaG GT.