Komunikat błędu: "Nie można załadować typu 'Leo.Interfaces.Insert.Producst' z zestawu 'Leo.Interfaces', version = 1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null."

Kiedy błąd się pojawia: Podczas uruchomienia programu

Przyczyna błędu: Na innym stanowisku pracy (komputerze) została zainstalowana nowsza wersja programu. Na stanowisku (komputerze) gdzie pojawia się błąd, w dalszym ciągu zainstalowana jest starsza wersja programu.

Rozwiązanie: Na wszystkich stanowiskach (komputerach), należy zainstalować tę samą wersję programu.