DRUKARKI FISKALNE ELZAB


W celu wprowadzenia numeru BDO na urządzeniu fiskalnym, należy pobrać program serwisowy tego urządzenia i uruchomić go, na komputerze do którego podłączona jest drukarka fiskalna. 


Program serwisowy dla drukarek fiskalnych można pobrać ze strony www.elzab.com.pl lub bezpośrednio z linku poniżej:

ftp://ftp.elzab.com.pl/serwis/stampa.zip


Numer BDO należy wprowadzić w nagłówku, zgodnie z przykładem jak poniżej:


1. Należy uruchomić program serwisowy Elzab Stampa i połączyć się z drukarką fiskalną. W tym celu należy wskazać odpowiedni port, na którym drukarka jest widoczna w komputerze oraz prędkość transmisji (domyślnie 9600).


2. Należy kolejno wybrać opcje: Operacje > Programowanie > Nagłówek


3. Po otwarciu okna edycji nagłówka, należy wskazać model drukarki i następnie w kolejnej wolnej linii wprowadzić numer BDO. Wprowadzone zmiany, należy wysłać do drukarki.


4. Po zapisie danych do drukarki, program serwisowy można zamknąć. KASY FISKALNE ELZAB


Poniżej został umieszczony link do strony ELZAB, gdzie można pobrać instrukcję obsługi do wybranego modelu kasy fiskalnej. W instrukcji, należy odnaleźć w jaki sposób edytować nagłówek. Numer BDO, należy wprowadzić w kolejnej linii nagłówka.


http://www.elzab.com.pl/intellect/index.php/pl/strefa-dla-klienta/programy/instrukcje-obslugi#kasy-fiskalne