1. Zalogować się do ING Business jako użytkownik, który jest administratorem usługi WebService , wejść w Administrację -> Zarządzanie Webserwis -> Klienci WebService -> Certyfikaty. Pobrać certyfikaty i zainstalować dla bieżącego użytkownika w następujących magazynach:

  CCS_ROOT_AUTH_CERTIFICATE.cer - Zaufane główne urzedy certyfikacji

  CCS_TECH_CA_CERTIFICATE.cer - Pośrednie urzedy certyfikacji 

  CCS_WSS_CERTIFICATE.cer - Zaufane osoby

  CCS_ENTRUST_ROOT_AUTH_CERTIFICATE.cer - Zaufane główne urzedy certyfikacji

  CCS_ENTRUST_INTER_AUTH_CERTIFICATE.cer - Pośrednie urzędy certyfikacji


 2. Do wygenerowania certyfikatu najlepiej użyć generatora - link znajduje się na dole wcześniej otwartej strony ING.

  Do uruchomienia potrzebne są uprawnienia administratora oraz zainstalowana java (64-bitowa).


  Hasło musi posiadać 6-8 znaków, dużą, małą literę i cyfrę, nie może zawierać znaków specjalnych.


 3. Otworzyć plik .cer (warto użyć np. notepad++), skopiować zawartość. Na stronie bankowości ING kliknąć Administracja i Narzędzia -> Zarządzanie WebServis -> klienci WebService, wskazać użytkownika, kliknąć na certyfikaty oraz wkleić zawartość.


  PS. W notatniku może być konieczne wyłączenie zawijanie wierszy.


 4. Dodać utworzone certyfikaty np. w programach Insert: Administracja -> Słowniki -> Usługi bankowości online 


 5. Zamknąć program i pobrać pliki konfiguracyjne z https://www.insert.com.pl/.media/e-pomoc/Zdjecia/2901/plik_config.zip, przenieść do katalogu Insert - domyślnie C:\Program Files (x86)\InsERT\InsERT GT