Opis problemu:

Automatyczna praca programu nie działa prawidłowo. Harmonogram zawiesza się, a w menedżerze zadań widnieją otwarte procesy programu, Subiekta GT oraz raportowania błędów systemu Windows.


Rozwiązanie:

Należy wyłączyć usługę raportowania błędów systemu Windows. 


Sposób 1


1. Wybrać jednocześnie na klawiaturze Przycisk Windows + R

2. W nowo otwartym oknie wpisać polecenie servces.msc


3. Odnaleźć na liście Usługa raportowania błędów systemu Windows i kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy.

4. Na rozwijanej liście należy wybrać Właściwości


5. Zmienić tryb uruchamiania na Wyłączony


Sposób 21. Wybrać jednocześnie na klawiaturze Przycisk Windows + R

2. W nowo otwartym oknie wpisać polecenie cmd

3. Wpisać komendę net stop WerSvc

Komenda zastopuje usługę do momentu ponownego uruchomienia komputera.