SALDEO

Pragnę Państwa poinformować, że firmy, które korzystają z możliwości wystawiania f-ry w SALDEO muszą poczekać do 29 września 2020. Wtedy powinna ukazać się aktualizacja systemu, która pozwoli na wdrożenie zmian.


SUBIEKT GT

1. Słowniczek pojęć:
  • ustawowe pojęcie "symbol GTU" - w SUBIEKCIE  GT znajdujemy pod nazwą "oznaczenie dla JPK VAT",
  • ustawowe pojęcie "symbol rodzaju operacji" - w SUBIEKCIE znajdujemy pod nazwą "oznaczenie dotyczące procedur"


2. Weryfikacja wersji - w pierwszym kroku należy sprawdzić wersję swojego oprogramowania SUBIEKT GT .Wymagana jest wersja: 1.63

W przypadku braku aktualnej wersji bardzo proszę zwrócić się o aktualizację wysyłając informację na adres mailowy:    bok@leo.pl3. Dostępne narzędzia -program SUBIEKT GT zaopatrzony jest w 3 podstawowe mechanizmy nadawania PKWIU 2015, kodów CN, kodów GTU:

  • kreator zmian PKWiU, CN, stawek VAT i oznaczeń dla JPK - narzędzie to można uruchomić tylko raz. Ze względu na fakt, że wielu z Państwa już wcześniej mogło korzystać z tego kreatora np. przy zmianie stawek VAT - narzędzie to może mieć ograniczone możliwości użycia a więc omówimy je w drugiej kolejności.
  • zbiorcze nadawanie PKWiU, CN, oznaczeń dla JPK (symboli GTU),
  • przyporządkowanie symbolu do każdego towaru/usługi osobno.


Zbiorcze nadawanie oznaczeń jest bardzo praktycznym narzędziem, które można stosować wielokrotnie.

 

Wiemy, że jest przez Klientów szeroko stosowane nie tylko dla bieżących potrzeb związanych z raportowaniem do MF, ale również w celu dokonania innych zbiorczych zmian dotyczących oferowanych towarów i usług. Polecamy Państwa uwadze tę funkcjonalność, bardzo ułatwia i usprawnia pracę.


Jak nadać zbiorczo kod GTU (oznaczenie dla JPK)

Na liście towarów i usług zaznaczyć te, które wymagają oznaczenia jednym z kodów GTU

Zaznaczenia można dokonać ręcznie lub skorzystać z filtrowania, pod warunkiem, że wcześniej dokonali Państwo pogrupowania towarów i usług stosując dostępne narzędzia.
Towary zaznaczone będą uwidocznione charakterystycznym, błękitnym  podświetleniem.Należy nadać kod wybierając go z wyświetlonej listy.


Jak nadać zbiorczo kod CN
/ PKWiU
Kreator zmian PKWiU, CN, stawek VAT i oznaczeń dla JPK - można uruchomić tylko raz
.


Kreator to narzędzie, które krok po kroku prowadzi przez poszczególne etapy, za pomocą których można zmienić wiele elementów jednocześnie:  PKWIU, CN, kody GTU, stawki VAT.


Jak uruchomić kreator:


Poniżej przesyłamy link do instrukcji, która pokazuje możliwości kreatora.


https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/5697,subiekt-gt-kreator-zmian-pkwiu-kodow-cn-i-oznaczen-dla-jpk_vat.html?token=IjIwMjAvMDkvMDcsIDAxOjM5OjUyLS0-Ig.NxyNxVtNVcfnixi0rzI8B2GCrpc
Przyporządkowanie kodu GTU każdemu towarowi osobno.
4. Nadawanie symbolu rodzaju operacji.

Symbol operacji jest związany z charakterem danej transakcji a więc podlega bardzo ograniczonej automatyzacji, nadajemy go ręcznie podczas wystawiania f-r sprzedaży i korekt sprzedaży.Jest jeden wyjątek, który podlega automatyzacji po zastosowania prawidłowych ustawień w programie SUBIEKT GT a mianowicie "mechanizm podzielonej płatności".


Jeśli dany towar lub usługa ma w kartotece zaznaczoną informację, że podlega procedurze MPP, system samodzielnie pilnuje ustawowych warunków i zaznacza automatycznie rodzaj operacji.W tym miejscu chcemy podkreślić, że podleganie mechanizmowi MPP również można oznaczyć zbiorczo za pomocą opisanego już wyżej mechanizmu.Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas instrukcja pomoże Państwu w łatwy sposób przejść przez techniczne aspekty obsługi nowych obowiązków.