Cześć I - co wymaga oznaczenia i jakim symbolem.

Słowem wstępu do tej części pragnę przypomnieć, że od 1 lipca 2020 uległa zmianie klasyfikacja towarów i usług. Zrezygnowano ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), zastąpiona ją odpowiednio:


dla towarów - nomenklaturą scaloną (CN) albo Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB),


dla usług - Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)


Na końcu tej części podałam Państwu linki gdzie można znaleźć aktualną nomenklaturę oraz wyszukiwarki kodów. Dodatkowo w załączniku mogą Państwo znaleźć pobraną ze strony GUS listę kodów CN.


Od 1 października 2020 każda faktura sprzedaży oraz faktura korygująca sprzedaży będzie wymagała oznaczenia:


- symbolem grup towarowo-usługowych GTU - max 13 grup


GTUSPRZEDAŻ
01Alkohole
02Paliwa
03Oleje i smary
04Wyroby tytoniowe i płyn do e- papierosów
05Odpady
06Elektronika
07Pojazdy i części samochodowe
08Metale szlachetne i nieszlachetne
09Leki i wyroby medyczne
10Budynki i budowle
11Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych
12Usługi niematerialne
13Transport i magazynowanie


- symbolem rodzaju operacji - 13 symboli


SymbolRodzaj transakcji
SWSprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
EEProcedura MOSS
TPPodmioty powiązane
TT-WNTWNT w transakcji trójstronnej
TT-DWDT w transakcji trójstronnej
MR_TMarża turystyka
MR_UZMarża przedmioty używane
I_42Import - 42
I_63Import - 63
B_SPVWydanie bonu
B_SPV_DOSTAWASprzedaż za bon
B_MPV_PROWIZJAProwizja z bonu
MPPMPP


I A. Poniżej prezentuję rozwinięcie każdego symbolu.

Symbol GTU_01 - alkohole

napoje alkoholowe - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym


Symbol GTU_02 - paliwa

dla towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy VAT:

 • benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
 • benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
 • gazu płynnego (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
 • olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
 • olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
 • paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
 • paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
 • pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
 • paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
 • biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123 i 1210 i 1527);
 • pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.


Symbol GTU_03 - oleje i smary

 dla oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.


Przy tej pozycji pragnę Państwa skierować bezpośrednio do Kodów CN z załącznika.


Symbol GTU_04- wyroby tytoniowe i płyn do e- papierosów

dla wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym


Symbol GTU_05 - odpady


odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy VAT (Uwaga: w tabelce poniżej jest wskazany symbol do PKWiU - tak, jak w ustawie)


7938.11.49.0Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
8038.11.51.0Odpady szklane
8138.11.52.0Odpady z papieru i tektury
8238.11.54.0Pozostałe odpady gumowe
8338.11.55.0Odpady z tworzyw sztucznych
8438.11.58.0Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
8538.12.26.0Niebezpieczne odpady zawierające metal
8638.12.27Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
8738.32.2Surowce wtórne metalowe
8838.32.31.0Surowce wtórne ze szkła
8938.32.32.0Surowce wtórne z papieru i tektury
9038.32.33.0Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
9138.32.34.0Surowce wtórne z gumy


Symbol GTU_06 - elektronika

urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy VAT  (Uwaga: w tabelce poniżej jest wskazany symbol do PKWiU - tak, jak w ustawie)


7ex 20.59.12.0Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
8ex 20.59.30.0Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
9ex 22.21.30.0Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch
59ex 26.11.30.0Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory
6026.20.1Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
61ex 26.20.21.0Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD)
62ex 26.20.22.0Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD
63ex 26.30.22.0Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
65ex 26.40.60.0Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów
6626.70.13.0Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
69ex 28.23.26.0Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
94ex 58.29.11.0Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD
95ex 58.29.29.0Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD
96ex 59.11.23.0Pozostałe fdmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD


Symbol GTU_07 - pojazdy i części samochodowe

dla pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 - tabela w załączniku.

Symbol GTU_08 -metale szlachetne i nieszlachetne

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy VAT

Poz.CNNazwa towaru (grupy towarów)
Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali
1ex 71Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie towary objęte CN:
- ex 7106 - Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:
1) proszek srebra,
2) srebro techniczne czyste,
3) srebro o wysokiej czystości,
4) stopy srebra,
5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;
- ex 7108 - Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:
1) proszek złota,
2) złoto technicznie czyste,
3) złoto o wysokiej czystości,
4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
5) stopy złota;
- ex 7110 - Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:
1) proszek platyny,
2) proszek palladu,
3) proszek irydu,
4) proszek rodu,
5) platyna technicznie czysta,
6) pallad technicznie czysty,
7) iryd technicznie czysty,
8) rod technicznie czysty,
9) platyna o wysokiej czystości,
10) pallad o wysokiej czystości,
11) iryd o wysokiej czystości,
12) rod o wysokiej czystości,
13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
14) stopy platyny,
15) stopy palladu,
16) stopy irydu;
- ex 7112 - Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych - wyłącznie:
1) złom złota,
2) odpady srebra,
3) złom srebra,
4) złom platyny,
5) złom palladu,
6) złom irydu;


- 7113 - Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;
- ex 7114 - Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym - z wyłączeniem:
1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,
2) wyrobów kultu religijnego;
- 7118 - Monety
2ex 9602Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny - wyłącznie wyroby z bursztynu
3ex 9706 00 00Antyki o wieku przekraczającym 100 lat - wyłącznie biżuteria artystyczna


Poz. PKWiUNazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług)
1224.10.31.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
1324.10.32.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
1424.10.35.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
1524.10.36.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
1624.10.41.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
1724.10.43.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
1824.10.51.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
1924.10.52.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
2024.10.61.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
2124.10.62.0Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
2224.10.65.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
2324.10.66.0Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
2424.10.71.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
2524.10.73.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
3324.31.10.0Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
3424.31.20.0Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
3524.32.10.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
3624.32.20.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
3724.33.11.0Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
3824.33.20.0Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
3924.34.11.0Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
4024.41.10.0Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
45ex 24.41.50.0Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
4624.42.11.0Aluminium nieobrobione plastycznie
56ex 24.45.30.0Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
78ex 32.12.13.0Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym


Symbol GTU_09 - leki i wyroby medyczne - kategoria również dla firm, które handlują produktami dla sportowców

dla leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)


Art.  37av.  [Zgłoszenie zamiaru wywozu produktów leczniczych poza terytorium RP lub zbycia ich podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP; sprzeciw GIF; wykaz produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności]


Symbol GTU_10 - budynki i budowle

dla budynków, budowli i gruntów.
Usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu GTU_10.


Symbol GTU_11 -
uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych

w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).Symbol GTU_12 -usługi niematerialne

o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.


Wg wyjaśnień MF Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocna w tym przypadku może być klasyfikacja tych usług według PKWiU:

 • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem):
 • 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3,
 • 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42,
 • 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
 •  księgowe: 69.20.2
 • prawne: 69.1
 • zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12,
 • 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
 •  marketingowe: 73.11.12
 •  firm centralnych: 70.1
 •  reklamowych: 73.1
 •  badania rynku i opinii publicznej: 73.2
 •  badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
 •  usług szkoleniowych: 85.

USŁUGI NIEMATERIALNE
( GTU 12)
Usługi o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
1.DORADCZE
62.02.1Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
62.02.2Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego
66.19.91Usługi związane z doradztwem finansowym
69.10.11Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego
69.10.12Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego
69.10.13Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy
69.10.14Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego
69.20.3Usługi doradztwa podatkowego
70.22.11Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym
70.22.12Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków
70.22.13Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem
70.22.14Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
70.22.15Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją
70.22.16Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem
70.22.3Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
71.11.24Usługi doradcze w zakresie architektury
71.11.42Usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu
71.12.11Usługi doradztwa technicznego
71.12.31Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki
74.90.13Usługi doradztwa w sprawach środowiska naturalnego
74.90.15Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
74.90.19Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane


2.KSIĘGOWE 69.20.2 - Usługi rachunkowo-księgowe
3.PRAWNE 69.1. - usługi prawne


4.ZARZĄDCZE
62.03.11Usługi związane z zarządzaniem siecią
62.03.12Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi
63.11.12Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)
66.11.19Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych
66.30.11Usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych
66.30.12Usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi
68.32.11Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności
68.32.12Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie
68.32.13Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie
69.20.4Usługi zarządzania masą upadłościową
70.22.17Usługi zarządzania procesami gospodarczymi
70.22.2Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych
90.02.19.1Usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej


5.MARKETINGOWE
73.11.12
Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia
6.FIRM CENTRALNYCH
70.1
Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
7.REKLAMOWYCH 73.1Usługi reklamowe
8.BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 73.2Usługi badania rynku i opinii publicznej
9.BADAŃ ANUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH 72Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
10.USŁUG SZKOLENIOWYCH 85Usługi w zakresie edukacji
Symbol GTU_13 -
transport i magazynowanie

dla usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1


49.4TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI  
49.41TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW  
49.41.1Transport drogowy towarów  
49.41.11Transport drogowy towarów samochodami chłodniami  
49.41.11.0Transport drogowy towarów samochodami chłodniami  
49.41.12Transport drogowy produktów naftowych cysternami  
49.41.12.0Transport drogowy produktów naftowych cysternami  
49.41.13Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami  
49.41.13.0Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami  
49.41.14Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach  
49.41.14.0Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach  
49.41.15Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych  
49.41.15.0Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych  
49.41.16Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt  
49.41.16.0Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt  
49.41.17Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta  
49.41.17.0Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta  
49.41.18Transport drogowy przesyłek pocztowych  
49.41.18.0Transport drogowy przesyłek pocztowych  
49.41.19Pozostały transport drogowy towarów  
49.41.19.0Pozostały transport drogowy towarów  
49.41.2Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą  
49.41.20Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą  
49.41.20.0Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą  
49.42USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI  
49.42.1Usługi związane z przeprowadzkami  
49.42.11Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych  
49.42.11.0Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych  
49.42.19Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami  
49.42.19.0Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami


52.1MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW  
52.10MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW  
52.10.1Magazynowanie i przechowywanie towarów  
52.10.11Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych  
52.10.11.0Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych  
52.10.12Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów  
52.10.12.0Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów  
52.10.13Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż  
52.10.13.0Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż  
52.10.19Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów  
52.10.19.0Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówI B -symbole oraz rodzaje operacji:

Symbol SW - Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

W dużym uproszczeniu chodzi tu o sprzedaż towarów do innego kraju UE na rzecz osób prywatnych (nie będących przedsiębiorcami) lub na rzecz podmiotów, które nie muszą w swoim kraju rozliczać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju NIE JEST sprzedaż za pośrednictwem internetu dla odbiorców krajowych, mimo, że w potocznym języku tak o tym mówimy.Symbol EE - Procedura MOSS
świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób nie będących podatnikami z innych krajów


Symbol TP - Podmioty powiązane
dla istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy

Oznacza to dla osób fizycznych:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
– ten sam inny podmiot lub
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
d) podatnika i jego zagraniczny zakład;

Dla osób prawnych oznacza to:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
– ten sam inny podmiot lub
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Symbol TT-WNT - WNT w transakcji trójstronnej
dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy


Symbol TT-D - WDT w transakcji trójstronnej
dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy


Symbol MR_T - Marża turystyka
świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży

Symbol MR_UZ - Marża przedmioty używane
dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży

Symbol I_42 - Import - 42
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

Symbol I_63 - Import - 63

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)


Symbol B_SPV - Wydanie bonu
wydanie bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniuBony na usługi i towary objęte jedną stawką VAT wymagają wystawienia f-ry i naliczenia podatku VAT. Taka faktura wymaga oznaczenia.

Jeśli wydając bon nie wiedzą Państwo jaką stawką VAT będą opodatkowane towary lub usługi  ze względy na róży asortyment, objęty różnymi stawkami VAT- nie wystawiamy f-ry związanej z wydaniem bonu.

Symbol B_SPV_DOSTAWA - Sprzedaż za bon
W przypadku gdy dostawca towarów lub usługodawca nie jest podatnikiem, który działając we własnym imieniu, wyemitował bon jednego przeznaczenia, uznaje się, że ten dostawca lub usługodawca dokonał odpowiednio dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, na rzecz podatnika, który wyemitował ten bon.

Symbol B_MPV_PROWIZJA - Prowizja z bonu
świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy


Symbol MPP
transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatnościLink do kodów CN :


https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/cn/index.html


proszę pobrać aktualne kody CN

 

lub do bezpłatnej wyszukiwarki kodów


http://www.klasyfikacje.gofin.pl/cn2020/12,0.html


Link do PKWiU 2015

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html

lub do bezpłatnej wyszukiwarki PKWiU 2015


http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkwiu2015/10,0.html