Od 01.10.2020r zmieniła się w Subiekcie GT opcja wyboru do wygenerowania JPK VAT. W zależności od sposobu rozliczania się (miesięcznie lub kwartalnie) należy wybrać odpowiednio:

JPK_7M - w przypadku rozliczania się miesięcznego,

JPK_7K - w przypadku rozliczania się kwartalnego.