Spis treści

Do czego służy program Spis treści ↑

Program System rabatowy pozwala na zastosowanie zaawansowanej polityki cenowej i rabatowej w Subiekcie GT.


Przy pomocy zestawów rabatowych można przypisać ceny towarów dla poszczególnych kontrahentów lub grup kontrahentów. Istnieje możliwość przypisania do towaru stałej ceny lub rabatu procentowego. Możliwe jest również zdefiniowanie rabatu procentowego dla grupy towarów. Program tworzy ceny indywidualne dla każdego kontrahenta. Zestaw rabatowy może być przypisany do konkretnego magazynu w Subiekcie GT. Aplikacja pozwala na wybór strategii, która będzie definiowała sposób przydzielania rabatu. Mechanizm działa na dokumentach, które użytkownik wybrał w programie.


System rabatowy pozwala na:

 • tworzenie zestawów rabatowych zawierających definicję cen i rabatów dla poszczególnych towarów i grup towarowych,
 • przypisywanie zestawów rabatowych poszczególnym kontrahentom lub grupom kontrahentów,
 • określenie czasu aktywności zestawów rabatowych,
 • określenie typów dokumentów, dla których działają zestawy rabatowe,
 • przyporządkowanie zestawów rabatowych do poszczególnych magazynów,
 • określenie strategii sprzedaży, w której możemy wybrać algorytm nadawania cen i rabatów,
 • wykorzystanie istniejących rabatów dla kontrahentów określonych w Subiekcie,
 • podgląd wyliczanych cen podczas ustalania rabatów procentowych,
 • generowanie cenników dla kontrahentów,
 • ustalanie cen na podstawie cenników zapisanych w plikach XLS.

Jak działa program Spis treści ↑

Program do wyliczania rabatów wykorzystuje istniejące funkcjonalności Subiekta GT, które są niedostępne z poziomu interfejsu dla użytkownika. System rabatowy może działać niezależnie od tego czy okno programu jest aktywne czy nie. Mechanizmy programu zapisywane są w bazie danych Subiekta GT, stąd nie ma konieczności, aby instalować program na więcej niż jednym stanowisku.


W celu prawidłowego wyliczania rabatów w pierwszej kolejności na dokumencie, należy zdefiniować kontrahenta, a następnie dodać pozycje. Rabat jest ustalany zgodnie z ustawieniami programu dopiero po wprowadzeniu zmiany ilości na pozycji na danym dokumencie.

Wymagania systemoweSpis treści ↑

Program System rabatowy posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program Subiekt GT:


Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są:

InsERT Sfera dla Subiekta GT
Program System rabatowy nie wymaga użycia dodatku InsERT Sfera dla Subiekta GT.

Wersja demonstracyjnaSpis treści ↑

Wersja demonstracyjna pozwala na korzystanie z programu na dowolnym podmiocie Subiekta. Wersja demo nie posiada różnic funkcjonalnych w stosunku do wersji pełnej. Ograniczenia wersji demonstracyjnej to:

 • możliwość dodania tylko jednego zestawu rabatowego,
 • możliwość stosowania rabatów tylko dla paragonów imiennych (zakładka „Typ dokumentów”),
 • zablokowana możliwość importu zestawów rabatowych,
 • zablokowana opcja „Cennik kontrahenta”. Opcję „Cennik kontrahenta” można odblokować posiadając licencję trial. W celu uzyskania licencji prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta bok@leo.pl

Test pełnej wersji programuSpis treści ↑

Pełna funkcjonalność
Program uruchomiony na testowym podmiocie Subiekta o numerze NIP 111-111-11-11 nie posiada żadnych  ograniczeń funkcjonalności.

Program można również przetestować na testowym podmiocie subiekta. Z testowego podmiotu można korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia. Założenie testowego podmiotu jest łatwe i trwa kilka minut.

Po zakończeniu testów niepotrzebny podmiot testowy można usunąć za pomocą Programu Serwisowego, wchodzącego w skład oprogramowania InsERT GT.

Uwaga
Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli test będzie odbywał się na istniejącym podmiocie (z ograniczeniem funkcjonalności), można pominąć ten punkt.

Tworzenie nowego podmiotu Początek sekcji ↑

W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję Nowy, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu i nacisnąć przycisk OK. (rys.).

Rys. 1

W następnym oknie należy wybrać opcję Wersja próbna, i zaznaczyć Wpisz dane przykładowe. Następnie należy nacisnąć przycisk OK.

Rys. 2

Program Subiekt GT przeprowadzi procedurę tworzenia nowego podmiotu i wpisze do niego dane przykładowe. Gdy podmiot będzie gotowy, wyświetli się okno Subiekta z wyborem użytkownika do rozpoczęcia pracy z programem na nowo utworzonym podmiocie.

AktualizacjaSpis treści ↑

Informacje o możliwości zainstalowania nowej wersji programu znajdują się w prawym górnym rogu okna programu na pasku zakładek.


Rys. 3


Informacja o dostępnej aktualizacji pojawia się również w momencie otwarcia okna 'O programie'.

Rys.4