Wykaz zmian:

 • 2024.5.7.1 - rozszerzenie Comarch FS: poprawiono odczyt pola BuyerOrderNumber w przypadku faktur z wycofanym skutkiem magazynowym
 • 2024.4.19.1 - moduł podstawowy: poprawiono weryfikację użytkownika Sfery oraz jego uprawnień do logowania podczas uruchomiania programu; zaktualizowano mechanizmy poczty e-mail, 2024.4.19.1 - wszystkie rozszerzenia: zaktualizowano biblioteki DLL
 • 2024.4.4.1 - rozszerzenie Awizo dostawy Castorama (DESADV - WZ): poprawiono mechanizm kwalifikacji WZ z użyciem flag
 • 2024.4.4.1 - rozszerzenia Comarch FZ/PZ/PZv/ZK, EDIFACT PZ/PZv: poprawiono wyszukiwanie kontrahenta, jeżeli numer NIP zawiera kod kraju
 • 2024.4.4.1 - moduł podstawowy: zablokowano możliwość usunięcia użytkownika Sfery w uprawnieniach programu; dodano mechanizm wczytywania do listy użytkowników Sfery tylko takich użytkowników, którzy mają uprawnienia do logowania w programie
 • 2024.3.12.2 - rozszerzenie Comarch FZ: dostosowano odczyt stawek VAT w sytuacji gdy w tagu <TaxRate> ustawiono wartość stawki VAT jako wartość ułamkową, np. 0,23; zdjęto wymagalność sekcji <Invoice-Summary>; zdjęto wymagalność pola <DocumentFunctionCode> - przyjmujemy wtedy domyślną wartość 'O' (Oryginał)
 • 2024.2.22.2 - rozszerzenie Comarch ZD: poprawiono wstawianie tagu "ContractNumber"
 • 2024.2.22.1 - moduł podstawowy: kompilacja 64-bitowa (program nie zadziała w systemach 32-bitowych)
 • 2024.2.22.1 - wszystkie rozszerzeniakompilacja 64-bitowa (program nie zadziała w systemach 32-bitowych)
 • 2023.12.11.1 - rozszerzenie Comarch ZD: dodano obsługę pola "ContractNumber" - pole może być uzupełnianie z podtytułu lub pola własnego tekstowego dokumentu ZD
 • 2023.12.18.1 - rozszerzenie Comarch FZ/PZ/PZv: dodano obsługę dokumentu definiowalnego (Navireo), rozszerzenie Comarch FZ/ZK: dodano obsługę opakowań zwrotnych traktowanych jak towary
 • 2023.12.1.1 - rozszerzenie Comarch ZD: rozszerzono możliwości określania adresu dostawy <DeliveryPoint> na podstawie informacji zawartych w polach własnych ZD
 • 2023.11.22.1 - rozszerzenie Comarch ZD: poprawiono zawartość sekcji Invoicee
 • 2023.11.18.1 - rozszerzenie Comarch FS: dodano obsługę adresu dostawy pobieranego z dokumentu
 • 2023.11.18.1 - moduł podstawowy: usprawniono mechanizm aktualizacji oprogramowania; usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL; zaktualizowano bibliotekę obsługi FTP; zaktualizowano bibliotekę obsługi SFTP; zaktualizowano bibliotekę obsługi e-mail
 • 2023.10.17.1 - rozszerzenie Awizo dostawy Castorama (DESADV - WZ): poprawiono generowanie numerów ASN
 • 2023.7.27.1 - rozszerzenie Comarch FS: poprawiono wygląd okna mapowania jednostek miary
 • 2023.3.14.3 - moduł podstawowy: zaktualizowano bibliotekę obsługi poczty e-mail; Rozszerzenia wszsytkie: dostosowano do wymagań głównych programu; Comarch FS, Comarch FS Electro 7.7 (SHE) oraz Comarch KFS: dodano obsługę kodu PKWiU w sekcji TaxReferrence
 • 2023.3.20.1 - Comarch ZK/FZ/PZ/PZv/KFZ, rozszerzenia Edifact FZ/PZv: poprawiono komunikaty w logach programu; dodano możliwość określenia liczby dni wstecz dla mechanizmu kontroli numeracji dokumentów
 • 2023.3.14.3 - moduł podstawowy: zaktualizowano i poprawiono mechanizmy obsługi dla połączeń FTP
 • 2022.11.29.1 - rozszerzenia Comarch FZ/PZv: usunięto błąd przeliczania walut dla dokumentów wystawionych w walucie obcej
 • 2022.9.30.2 - moduł podstawowy: dostosowano do wymagań wpowadzonych przez wersję 22H2 systemu Windows 11; wdrożono ulepszone procedury służące do wysyłania i odbierania wiadomości z dokumentami
 • 2022.9.30.1 i 2022.9.30.2 - wszystkie rozszerzenia: dostosowano do wymagań wpowadzonych przez wersję 22H2 systemu Windows 11
 • 2022.9.9.1 - rozszerzenia Edifact FZ/PZv: usunięto błąd przeliczania walut dla dokumentów wystawionych w walucie obcej; poprawiono mechanizm zapisywania logów programu
 • 2022.7.19.1 - rozszerzenia Comarch FS, Comarch FS Electro 7.7 (SHE): usunięto błąd podwójnego podliczenia wartości VAT w plikach wystawionych na podstawie faktur zbiorczych
 • 2022.7.1.1 - rozszerzenie Comarch FZ (PZ, PZv): poprawiono błąd nieprawidłowego wstawiania ceny towaru na fakturze (przyjęciu magazynowym) w przypadku wyboru innej jednostki miary jako domyślnej jednostki zakupu w Subiekcie
 • 2022.7.1.1 - rozszerzenie Comarch ZK: poprawiono błąd nieprawidłowego wstawiania ceny towaru na zamówieniu w przypadku wyboru innej jednostki miary jako domyślnej jednostki sprzedaży w Subiekcie
 • 2022.6.9.1 - rozszerzenia Comarch FS, Comarch FS Electro 7.7 (SHE) oraz Comarch KFS: usunięto błąd związany z nieprzeliczaniem walut obcych na dokumentach
 • 2022.5.11.1 - rozszerzenie Comarch ZK: dodano możliwość opcjonalnego wstawiania/pomijania towarów z zerową ilością na pozycji na dokument ZK
 • 2022.4.7.1 - rozszerzenie Edifact FZ: wprowadzono priorytet kartoteki kontrahenta / Ustawienia indywidualne dla określenia waluty dokumentu
 • 2022.3.14.1 - rozszerzenia Edifact FZ i Edifact PZ: wprowadzono priorytet ustawień indywidualnych Subiekta nad plikiem dla stawek VAT - gdy dla kontrahenta ustawiona jest transakcja inna niż krajowa, stawka VAT z pliku jest pomijana, a Sfera wstawia stawkę właściwą dla rodzaju transakcji VAT
 • 2022.2.25.1 - rozszerzenia Comarch FS oraz Comarch FS Electro 7.7 (SHE): dodano zapisywanie formy płatności w pliku (obsługa pola <InvoicePaymentMeans>)
 • 2022.1.24.1 - rozszerzenie Comarch DESADV (WZ – Awizo dostawy Castorama): usunięto błąd braku pozycji w pliku w przypadku usunięcia pozycji na dokumencie WZ; usunięto możliwość ustawienia numeru wysyłki w podtytule dokumentu WZa - odtąd numer ten można ustawić tylko na WZ przed wykonaniem WZ jako FS
 • 2021.12.23.1 - moduł podstawowy: poprawki optymalizacyjne związane ze sposobem licencjonowania aplikacji

 • 2021.12.10.2 - moduł podstawowy:  ZMIANA KLUCZOWA  - zmiana modelu pracy aplikacji na subskrypcyjny - wszystkie zmiany dokonane w kolejnych wersjach dotyczą modelu subskrypcyjnego.

  Zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Plik licencji zostanie pobrany automatycznie i wczytany podczas pierwszego uruchomienia. Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane.

  Masz aktywny abonament? Przejdź bezpłatnie na wersję subskrypcyjną Skontaktuj się z nami.

 • 2021.10.19.1 - moduł podstawowy: zoptymalizowano proces wczytywania definicji zadań; dodano mechanizm blokujący jednoczesne uruchomienie tego samego zadania w ramach jednej instancji; poprawki w mechanizmie generowania podglądu zadania
 • 2021.10.18.1 - rozszerzenie Comarch ZK: do komunikatu o błędach podczas wczytywania zamówień dodano informację o nr. GLN kontrahenta
 • 2021.10.12.1 - rozszerzenie Comarch ZK: dla pól BuyerItemCode oraz SupplierItemCode dodano możliwosć wyboru Symbolu oraz Symbolu u dostawcy z Subiekta
 • 2021.10.12.1 - rozszerzenie Comarch FS Electro v. 7.7: dla pól BuyerItemCode oraz SupplierItemCode dodano możliwość wyboru Symbolu oraz Symbolu u dostawcy z Subiekta
 • 2021.10.12.1 - rozszerzenie Comarch FS:
  • dodano obsługę pól <ExpirationDate> oraz <BestBeforeDate> na podstawie Terminu ważności lub Opisu pozycji dokumentu (FZ/FS);
  • dodano obsługę pola <SerialNumber> na podstawie Kodu dostawy lub Opisu pozycji dokumentu (FZ/FS);
  • dodano obsługę pola <CertificateNumber> na podstawie Pola własnego towaru lub kontrahenta;
  • dla pól <BuyerItemCode> oraz <SupplierItemCode> dodano możliwosć wyboru 'Symbolu' oraz 'Symbolu u dostawcy' z Subiekta
 • 2021.10.11.1 - rozszerzenie  Comarch KFS: usunięto błąd pojawiający się podczas usuwania polskich znaków
 • 2021.9.29.1 - moduł podstawowy: usunięto znak spacji z nazw generowanych plików dokumentów; zmieniono nazwę handlową programu na Synchronizator EDI XML; do słownika jednostek miary dodano PA (opakowanie) - mechanizm dodawania wyrażeń własnych pozostał bez zmian
 • 2021.9.28.1 - rozszerzenie  Comarch FS: usprawniono mechanizm identyfikacji towarów wg kodu sprzedawcy (unifikacja z dokumentami ZK); usunięto błąd podsumowania liczby wierszy w pliku dla dokumentów zawierających opakowania
 • 2021.9.28.1 - rozszerzenie Comarch KFS: usunięto błąd techniczny spowodowany usuwaniem znaku '/' z numerów dokumentów
 • 2021.9.28.1 - rozszerzenie Comarch FS Electro v. 7.4: usprawniono mechanizm identyfikacji towarów wg kodu sprzedawcy (unifikacja z dokumentami ZK); usunięto błąd podsumowania liczby wierszy w pliku dla dokumentów zawierających opakowania; zakończenie wsparcia specyfikacji Electro w wersji 7.4 - dalsze wsparcie od wersji 7.7
 • 2021.9.28.1 - rozszerzenie Comarch FS Electro v. 7.7: usprawniono mechanizm identyfikacji towarów wg kodu sprzedawcy (unifikacja z dokumentami ZK); usunięto błąd podsumowania liczby wierszy w pliku dla dokumentów zawierających opakowania
 • 2021.9.28.1 - rozszerzenie Comarch FZ: dodano obsługę błędu próby powielenia towaru, który znajduje się już w bazie danych jako nieaktywny
 • 2021.9.28.1 - rozszerzenie Comarch ZK: rozszerzono informację w wiadomościach email o przyczynach zaistniałych błędów importu - wskazanie numeru zamówienia i symbolu kontrahenta w Subiekcie; usunięto błąd pustego wpisu daty w sekcji <ExpectedDeliveryDate>; dodano identyfikację towaru wg symbolu sprzedającego <SupplierItemCode>
 • 2021.9.28.1 - rozszerzenie Edifact FZ: usprawniono mechanizm identyfikacji kontrahentów wg nr NIP ze strefy Euro; dodano mechanizm identyfikacji rodzaju transakcji VAT zakupu dla generowanych dokumentów FZ; dodano możliwość wyboru źródła dla numeru oryginału (numer faktury / numer awiza dostawy)
 • 2021.9.28.1 - rozszerzenie Edifact PZ: usprawniono mechanizm identyfikacji kontrahentów wg nr NIP ze strefy Euro dla dokumentów PZv
 • 2021.9.2.1 - rozszerzenie Comarch DESADV (WZ): przywrócono zakładkę 'Ustawienia' w definicji schematu
 • 2021.4.6.1 - rozszerzenie Comarch KFS XML: zmodernizowano mechanizm generowania plików Comarch XML na podstawie dokumentów Korekta faktury sprzedaży
 • 2021.3.30.1 - rozszerzenie Comarch ZK XML: dodano obsługę parametrów indywidualnych kontrahenta podczas generowania dokumentów ZK w Subiekcie
 • 2021.3.30.1 - rozszerzenie Comarch FZ/PZv XML: dodano obsługę parametrów indywidualnych kontrahenta podczas generowania dokumentów FZ i PZv w Subiekcie
 • 2021.1.25.1 - rozszerzenie Comarch KFS: poprawka modułu generującego pliki korekt do faktur nieistniejących - pomijanie dokumentów unieważnionych i anulowanych, poprawki w mechanizmach pobierania danych z bazy i obsługi statusów
 • 2020.12.17.1 - rozszerzenie Comarch ZK XML: poprawiono mechanizm przyporządkowania magazynu dla zamówienia wchodzącego na podstawie lokalizacji podmiotu zamawiającego, dodano możliwość określenia źródła numeru ILN z pliku dla wyboru magazynu
 • 2020.12.8.1 - moduł podstawowy / rozszerzenie Comarch ZK XML: dodano obsługę adresów dostawy na dokumencie Zamówienie od klienta (ZK); zmieniono sposób wstawiania kontrahenta z pliku XML na dokument ZK;
  DESADV Castorama 
  poprawki kreatora zadań
 • 2020.12.4.1 - dodano obsługę dokumentów Faktura zakupu (FZ) i Przyjęcie zewnętrzne (PZ) na podstawie specyfikacji Invoic Eancom97/Edifact D.96A
 • 2020.11.26.1 - usunięto błąd związany z nieprawidłowym flagowaniem dokumentów w przypadku, gdy eksport/ zapis dokumentu się nie powiódł
 • 2020.10.30.1 - dodano obsługę kodów CN dla towarów na dokumentach FS, KFS i FS dla branży elektro; dodano wersję demonstracyjną specyfikacji awiza dostawy dla Castorama
 • 2020.10.26.1 - dodano obsługę dokumentu Zamówienie do dostawcy (ZD) na podstawie specyfikacji Orders Eancom97/Edifact D.96A
 • 2020.10.21.1- dodano obsługę dokumentu Przyjęcie zewnętrzne z VAT (PZv) na podstawie specyfikacji Invoic Eancom97/Edifact D.96A

  ZK - dodano możliwość dublowania nazw towarów pobieranych z pliku z pola ItemDescription do dodatkowych pól w Subiekcie (pola własne, Opis, Uwagi) podczas dodawania nowych towarów do bazy Subiekta

  FS/ KFS - usunięto błąd pojawiający się podczas wstawiania stawki VAT dla towarów korygowanych na KFS, które nie występowały na dokumencie korygowanym (FS)

  FS/ KFS - dodano możliwość pobierania nazwy towaru z dodatkowych pól w Subiekcie (pola własne, Opis, Uwagi) do pola ItemDescription w pliku

  FS - usunięto błąd powodujący pojawianie się nadmiarowych wpisów dot. zamówienia w sytuacji, gdy faktura nie powstała z zamówienia

 • 2020.10.2.1 - rozszerzenie Comarch FS: usunięcie błędu powodującego pojawianie się nadmiarowych wpisów dot. zamówienia w sytuacji, gdy faktura nie powstała z zamówienia

 • 2020.8.4.1 - obsługa wszystkich pól związanych z datą, m.in. <DeliveryDate> na FZ; rozszerzenie obsługi pól <DespatchNumber> i <DespatchAdviceNumber> na FS i KFS; możliwość ustawienia numeru portu dla FTP i SFTP; poprawa intuicyjności przy określaniu magazynów w schematach; uwzględnianie automatycznego nadawania symboli przy dodawaniu nowych towarów podczas importu dokumentów

 • 2020.7.27.1 - [EDI Comarch FS, FS Elektro, KFS]: dodano obsługę indywidualnego numeru rejestrowego BDO podmiotu na dokumentach eksportowanych. Numer jest zapisywany w pliku w sekcji <UtilizationRegisterNumber>

 • 2020.6.16.1 - poprawiono działanie mechanizmów obsługi jednostek miar na generowanych i wczytywanych dokumentach

 • 2020.6.16.1 - [Castorama DESADV]: dostosowanie rozszerzenia do wymogów specyfikacji Castorama

 • 2020.6.2.1 - dodano obsługę nowej specyfikacji Comarch w wersji 7.7. dla faktur sprzedaży dla branży elektro (SHE INVOICE)

 • 2020.5.15.2 - [EDI Comarch FS]: optymalizacja mechanizmu pobierania pozycji dokumentu

 • 2020.5.13.1 - [EDI Comarch ZD]: dodano zapisywanie znacznika waluty w polu <OrderCurrency>

 • 2020.4.17.1 - podniesiono wersję oprogramowania mapującego Entity Framework do wersji 6.4. UWAGA! Zmiana wymaga uruchomienia programu jako administrator i zaktualizowania rozszerzeń korzystających z tej wersji

 • 2020.4.17.1 - [Castorama Awizo dostawy DESADV]: poprawiono błąd w generowanym przez program numerze awiza dostawy <DespatchAdviceNumber>

 • 2020.3.17.1 - [Castorama Awizo dostawy DESADV]: usunięto błąd związany z umieszczaniem ILN lokalizacji dostawy

 • 2020.3.13.1 - wprowadzono poprawkę do mechanizmu obsługi połączeń szyfrowanych (zakończenie wsparcia TLS 1.0)

 • 2020.3.10.1 - [EDI Comarch ZK]: dodano obsługę terminu płatności na podstawie pola <InvoicePaymentDueDate>

 • 2020.1.23.1 - dodano ograniczenie dla liczby znaków w polu 'Uwagi do dokumentu' do wartości dopuszczalnej 500 znaków

 • 2020.1.17.1 - usprawniono mechanizm komunikacji z dodatkiem InsERT Sfera

 • 2020.1.17.1
  [EDI Comarch ZK]: dodano identyfikację podmiotu na podstawie VAT-UE
  [EDI Comarch KFZ]: zniesiono wymagalność pól BuyerOrderNumber i BuyerOrderDate dla zamówień do dostawcy w fakturze zakupu (faktura może być wystawiona przez dostawcę bez wcześniejszego zamówienia ZD); dodano identyfikację podmiotu na podstawie VAT-UE
  [EDI Comarch FZ]: zniesiono wymagalność pól BuyerOrderNumber i BuyerOrderDate dla zamówień do dostawcy w fakturze zakupu (faktura może być wystawiona przez dostawcę bez wcześniejszego zamówienia ZD); dodano identyfikację podmiotu na podstawie VAT-UE

 • 2019.10.3.1 - dodano mechanizm usuwający wiadomości email po zaimportowaniu pliku z tej wiadomości; do komunikatu o błędach wysyłanych do użytkownika za pomocą email dodano rozszerzoną informację nt. szczegółów dokumentu, który wywołał błąd (w celu ułatwienia identyfikacji błędnego dokumentu bez konieczności edycji pliku XML)

 • 2019.7.29.1 - zoptymalizowano procesy uruchomienia i wykorzystania oprogramowania InsERT Sfera

 • 2019.7.25.1 - poprawiono mechanizm odpowiedzialny za edycję zadania serwisowego

 • 2019.7.19.1 - [Inextend Track and Trace Invoice]: poprawa mechanizmu rozszerzenia dla MM

 • 2019.7.17.1 - [Inextend Track and Trace Payment]: poprawa mechanizmu rozszerzenia

 • 2019.7.15.1 - poprawiono problem ze wstawianiem ILN w sekcji Delivery

 • 2019.7.11.1 - [EDI Comarch FS]: poprawiono problem ze wstawianiem ILN w sekcji Delivery

 • 2019.6.25.2 - dodano możliwość wyboru miejsca dostawy z pól <DeliveryPoint> lub <UltimateCustomer> dla generowanych ZK; dodano weryfikację wskazania lokalizacji zapisu/wczytania pliku

 • 2019.6.25.1 - [EDI Comarch FS]: dodano obsługę odwrotnego obciążenia na FS

 • 2019.6.6.1 - dodano obsługę nowych rozszerzeń: raportowanie przepływu wyrobów tytoniowych zgodnie z dyrektywa UE Track and Trace dla serwisów SmartTrace oraz Inextend

 • 2019.5.29.1 - [EDI Comarch FS]: dodano obsługę numeru zamówienia dla pozycji FS nieistniejących na tym zamówieniu (np. dodanie usługi transportu)

 • 2019.5.21.2 - poprawiono błąd pojawiający się przy próbie zapisu szablonu; poprawiono mechanizm aplikacji

 • 2019.5.21.1 - [EDI Comarch ZK]: dodano obsługę kodu towaru wg kupującego <BuyerItemCode> dla dokumentów Comarch ZK; poprawiono obsługę sytuacji wstawiania na dokument w Subiekcie usługi jednorazowej w przypadku nierozpoznania towaru dla dokumentów Comarch FZ

 • 2019.5.13.1 - Poprawiono mechanizm generowania faktur oraz korekt; Poprawiono pracę aplikacji z harmonogramem podczas używania ustawień zaawansowanych

 • 2019.4.17.1 - [EDI Comarch ZD]: dodano obsługę planowanej daty dostawy <ExpectedDeliveryDate> jako 'Termin realizacji' z dokumentu ZD; ustawiono format daty zgodnie ze specyfikacją Comarch niezależnie od formatu zastosowanego w systemie Windows podczas generowania pliku

 • 2019.4.15.1 - poprawiono moduł wyboru podmiotu podczas podłączenia programu do bazy; poprawiono mechanizm oznaczania flagą dokumentów przetworzonych; zwiększono limit czasu wykonywanej operacji dla generowania plików na podstawie dokumentów o dużej liczbie pozycji; drobne poprawki wizerunkowe

 • 2019.3.19.1 - [EDI Comarch FS i KFS]: dodano obsługę KFS do nieistniejącego - pobieranie numeru i daty "nieistniejącej" faktury z nagłówka KFS

 • 2019.3.19.1 - [EDI Comarch FZ]: dodano możliwość zapisania daty i numeru zamówienia do dostawcy w polu własnym dokumentu FZ/PZ

 • 2019.2.21.1 - [EDI Comarch FS]: poprawiono zgodność dokumentu ze specyfikacją Comarch

 • 2019.2.15.1 - [EDI Comarch ZK i FZ]: - zdjęto wymóg niepowtarzalności numeru ILN magazynów dla dokumentów importowanych

 • 2019.2.6.1 - [EDI Comarch FS]: w dokumencie FS dodano obsługę pola <OrderLineNumber> (wstawianie na fakturę sprzedaży informacji o numerze pozycji towaru na zamówieniu od klienta) - pole obowiązkowe dla Castorama

 • 2019.1.3.1 - usunięto błąd konwersji z mechanizmu obsługi danych dostawy.

 • 2018.12.5.1 - dodano możliwość usuwania prefiksów z numerów dokumentów.