Wykaz zmian:

 • 2021.9.2.1 - rozszerzenie Comarch DESADV (WZ): przywrócono zakładkę 'Ustawienia' w definicji schematu
 • 2021.4.6.1 - rozszerzenie Comarch KFS XML: zmodernizowano mechanizm generowania plików Comarch XML na podstawie dokumentów Korekta faktury sprzedaży
 • 2021.3.30.1 - rozszerzenie Comarch ZK XML: dodano obsługę parametrów indywidualnych kontrahenta podczas generowania dokumentów ZK w Subiekcie
 • 2021.3.30.1 - rozszerzenie Comarch FZ/PZv XML: dodano obsługę parametrów indywidualnych kontrahenta podczas generowania dokumentów FZ i PZv w Subiekcie
 • 2021.1.25.1 - rozszerzenie Comarch KFS: poprawka modułu generującego pliki korekt do faktur nieistniejących - pomijanie dokumentów unieważnionych i anulowanych, poprawki w mechanizmach pobierania danych z bazy i obsługi statusów
 • 2020.12.17.1 - rozszerzenie Comarch ZK XML: poprawiono mechanizm przyporządkowania magazynu dla zamówienia wchodzącego na podstawie lokalizacji podmiotu zamawiającego, dodano możliwość określenia źródła numeru ILN z pliku dla wyboru magazynu
 • 2020.12.8.1 - Comarch ZK XML: dodano obsługę adresów dostawy na dokumencie Zamówienie od klienta (ZK); zmieniono sposób wstawiania kontrahenta z pliku XML na dokument ZK;
  DESADV Castorama 
  poprawki kreatora zadań
 • 2020.12.4.1 - dodano obsługę dokumentów Faktura zakupu (FZ) i Przyjęcie zewnętrzne (PZ) na podstawie specyfikacji Invoic Eancom97/Edifact D.96A
 • 2020.11.26.1 - usunięto błąd związany z nieprawidłowym flagowaniem dokumentów w przypadku, gdy eksport/ zapis dokumentu się nie powiódł
 • 2020.10.30.1 - dodano obsługę kodów CN dla towarów na dokumentach FS, KFS i FS dla branży elektro; dodano wersję demonstracyjną specyfikacji awiza dostawy dla Castorama
 • 2020.10.26.1 - dodano obsługę dokumentu Zamówienie do dostawcy (ZD) na podstawie specyfikacji Orders Eancom97/Edifact D.96A
 • 2020.10.21.1- dodano obsługę dokumentu Przyjęcie zewnętrzne z VAT (PZv) na podstawie specyfikacji Invoic Eancom97/Edifact D.96A

  ZK - dodano możliwość dublowania nazw towarów pobieranych z pliku z pola ItemDescription do dodatkowych pól w Subiekcie (pola własne, Opis, Uwagi) podczas dodawania nowych towarów do bazy Subiekta

  FS/ KFS - usunięto błąd pojawiający się podczas wstawiania stawki VAT dla towarów korygowanych na KFS, które nie występowały na dokumencie korygowanym (FS)

  FS/ KFS - dodano możliwość pobierania nazwy towaru z dodatkowych pól w Subiekcie (pola własne, Opis, Uwagi) do pola ItemDescription w pliku

  FS - usunięto błąd powodujący pojawianie się nadmiarowych wpisów dot. zamówienia w sytuacji, gdy faktura nie powstała z zamówienia

 • 2020.10.2.1 - [EDI Comarch FS]: usunięcie błędu powodującego pojawianie się nadmiarowych wpisów dot. zamówienia w sytuacji, gdy faktura nie powstała z zamówienia

 • 2020.8.4.1 - obsługa wszystkich pól związanych z datą, m.in. <DeliveryDate> na FZ; rozszerzenie obsługi pól <DespatchNumber> i <DespatchAdviceNumber> na FS i KFS; możliwość ustawienia numeru portu dla FTP i SFTP; poprawa intuicyjności przy określaniu magazynów w schematach; uwzględnianie automatycznego nadawania symboli przy dodawaniu nowych towarów podczas importu dokumentów

 • 2020.7.27.1 - [EDI Comarch FS, FS Elektro, KFS]: dodano obsługę indywidualnego numeru rejestrowego BDO podmiotu na dokumentach eksportowanych. Numer jest zapisywany w pliku w sekcji <UtilizationRegisterNumber>

 • 2020.6.16.1 - poprawiono działanie mechanizmów obsługi jednostek miar na generowanych i wczytywanych dokumentach

 • 2020.6.16.1 - [Castorama DESADV]: dostosowanie rozszerzenia do wymogów specyfikacji Castorama

 • 2020.6.2.1 - dodano obsługę nowej specyfikacji Comarch w wersji 7.7. dla faktur sprzedaży dla branży elektro (SHE INVOICE)

 • 2020.5.15.2 - [EDI Comarch FS]: optymalizacja mechanizmu pobierania pozycji dokumentu

 • 2020.5.13.1 - [EDI Comarch ZD]: dodano zapisywanie znacznika waluty w polu <OrderCurrency>

 • 2020.4.17.1 - podniesiono wersję oprogramowania mapującego Entity Framework do wersji 6.4. UWAGA! Zmiana wymaga uruchomienia programu jako administrator i zaktualizowania rozszerzeń korzystających z tej wersji

 • 2020.4.17.1 - [Castorama Awizo dostawy DESADV]: poprawiono błąd w generowanym przez program numerze awiza dostawy <DespatchAdviceNumber>

 • 2020.3.17.1 - [Castorama Awizo dostawy DESADV]: usunięto błąd związany z umieszczaniem ILN lokalizacji dostawy

 • 2020.3.13.1 - wprowadzono poprawkę do mechanizmu obsługi połączeń szyfrowanych (zakończenie wsparcia TLS 1.0)

 • 2020.3.10.1 - [EDI Comarch ZK]: dodano obsługę terminu płatności na podstawie pola <InvoicePaymentDueDate>

 • 2020.1.23.1 - dodano ograniczenie dla liczby znaków w polu 'Uwagi do dokumentu' do wartości dopuszczalnej 500 znaków

 • 2020.1.17.1 - usprawniono mechanizm komunikacji z dodatkiem InsERT Sfera

 • 2020.1.17.1
  [EDI Comarch ZK]: dodano identyfikację podmiotu na podstawie VAT-UE
  [EDI Comarch KFZ]: zniesiono wymagalność pól BuyerOrderNumber i BuyerOrderDate dla zamówień do dostawcy w fakturze zakupu (faktura może być wystawiona przez dostawcę bez wcześniejszego zamówienia ZD); dodano identyfikację podmiotu na podstawie VAT-UE
  [EDI Comarch FZ]: zniesiono wymagalność pól BuyerOrderNumber i BuyerOrderDate dla zamówień do dostawcy w fakturze zakupu (faktura może być wystawiona przez dostawcę bez wcześniejszego zamówienia ZD); dodano identyfikację podmiotu na podstawie VAT-UE

 • 2019.10.3.1 - dodano mechanizm usuwający wiadomości email po zaimportowaniu pliku z tej wiadomości; do komunikatu o błędach wysyłanych do użytkownika za pomocą email dodano rozszerzoną informację nt. szczegółów dokumentu, który wywołał błąd (w celu ułatwienia identyfikacji błędnego dokumentu bez konieczności edycji pliku XML)

 • 2019.7.29.1 - zoptymalizowano procesy uruchomienia i wykorzystania oprogramowania InsERT Sfera

 • 2019.7.25.1 - poprawiono mechanizm odpowiedzialny za edycję zadania serwisowego

 • 2019.7.19.1 - [Inextend Track and Trace Invoice]: poprawa mechanizmu rozszerzenia dla MM

 • 2019.7.17.1 - [Inextend Track and Trace Payment]: poprawa mechanizmu rozszerzenia

 • 2019.7.15.1 - poprawiono problem ze wstawianiem ILN w sekcji Delivery

 • 2019.7.11.1 - [EDI Comarch FS]: poprawiono problem ze wstawianiem ILN w sekcji Delivery

 • 2019.6.25.2 - dodano możliwość wyboru miejsca dostawy z pól <DeliveryPoint> lub <UltimateCustomer> dla generowanych ZK; dodano weryfikację wskazania lokalizacji zapisu/wczytania pliku

 • 2019.6.25.1 - [EDI Comarch FS]: dodano obsługę odwrotnego obciążenia na FS

 • 2019.6.6.1 - dodano obsługę nowych rozszerzeń: raportowanie przepływu wyrobów tytoniowych zgodnie z dyrektywa UE Track and Trace dla serwisów SmartTrace oraz Inextend

 • 2019.5.29.1 - [EDI Comarch FS]: dodano obsługę numeru zamówienia dla pozycji FS nieistniejących na tym zamówieniu (np. dodanie usługi transportu)

 • 2019.5.21.2 - poprawiono błąd pojawiający się przy próbie zapisu szablonu; poprawiono mechanizm aplikacji

 • 2019.5.21.1 - [EDI Comarch ZK]: dodano obsługę kodu towaru wg kupującego <BuyerItemCode> dla dokumentów Comarch ZK; poprawiono obsługę sytuacji wstawiania na dokument w Subiekcie usługi jednorazowej w przypadku nierozpoznania towaru dla dokumentów Comarch FZ

 • 2019.5.13.1 - Poprawiono mechanizm generowania faktur oraz korekt; Poprawiono pracę aplikacji z harmonogramem podczas używania ustawień zaawansowanych

 • 2019.4.17.1 - [EDI Comarch ZD]: dodano obsługę planowanej daty dostawy <ExpectedDeliveryDate> jako 'Termin realizacji' z dokumentu ZD; ustawiono format daty zgodnie ze specyfikacją Comarch niezależnie od formatu zastosowanego w systemie Windows podczas generowania pliku

 • 2019.4.15.1 - poprawiono moduł wyboru podmiotu podczas podłączenia programu do bazy; poprawiono mechanizm oznaczania flagą dokumentów przetworzonych; zwiększono limit czasu wykonywanej operacji dla generowania plików na podstawie dokumentów o dużej liczbie pozycji; drobne poprawki wizerunkowe

 • 2019.3.19.1 - [EDI Comarch FS i KFS]: dodano obsługę KFS do nieistniejącego - pobieranie numeru i daty "nieistniejącej" faktury z nagłówka KFS

 • 2019.3.19.1 - [EDI Comarch FZ]: dodano możliwość zapisania daty i numeru zamówienia do dostawcy w polu własnym dokumentu FZ/PZ

 • 2019.2.21.1 - [EDI Comarch FS]: poprawiono zgodność dokumentu ze specyfikacją Comarch

 • 2019.2.15.1 - [EDI Comarch ZK i FZ]: - zdjęto wymóg niepowtarzalności numeru ILN magazynów dla dokumentów importowanych

 • 2019.2.6.1 - [EDI Comarch FS]: w dokumencie FS dodano obsługę pola <OrderLineNumber> (wstawianie na fakturę sprzedaży informacji o numerze pozycji towaru na zamówieniu od klienta) - pole obowiązkowe dla Castorama

 • 2019.1.3.1 - usunięto błąd konwersji z mechanizmu obsługi danych dostawy.

 • 2018.12.5.1 - dodano możliwość usuwania prefiksów z numerów dokumentów.