Wykaz zmian:

 • 2022.9.9.1 - poprawiono mechanizm aktualizacji stanów magazynowych towarów, które nie posiadają bez wariantów
 • 2022.4.20.1 - zoptymalizowano mechanizm aktualizacji stanów magazynowych dla towarów posiadających warianty
 • 2022.3.14.2 - dodano możliwość synchronizacji stanów magazynowych oraz cen tylko tych towarów, których stan lub cena zmieniły się w Subiekcie od czasu ostatniej synchronizacji (nowe parametry dla Harmonogramu zadań Windows: -v stany zmienione; -d ceny zmienione)
 • 2022.2.10.1 - usunięto błąd pojawiający się podczas pobierania parametrów dodatkowych towarów będących na zamówieniu
 • 2022.2.1.1 - usunięto błąd występujący podczas dodawania towarów oraz synchronizacji stanów i cen towarów (zmiana typu danych); dodano mechanizm zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnej liczby odpytań serwera sklepu Sky-Shop (eliminacja problemu time out oraz zablokowania serwisu API podczas synchronizacji)
 • 2021.2.22.1 - poprawiono mechanizm oznaczania zdjęcia głównego towaru w sklepie Sky-Shop
 • 2020.12.9.2 - do paska stanu dodano informację o sklepie aktualnie podłączonym do synchronizatora
 • 2020.11.18.1 - dodano możliwość opcjonalnego włączania/ wyłączania formatowania html dla opisów towarów w polu Pełna charakterystyka; poprawiono mechanizm usuwania ze sklepu zdjęć, których nie ma w Subiekcie - obecnie usuwane są zdjęcia tylko dla tych towarów, które pochodzą z Subiekta, program przy usuwaniu zdjęć pomija towary, które nie mają swojego odpowiednika w Subiekcie
 • 2020.11.2.2 - poprawki w strukturach generowanego dokumentu XML żądania do API; poprawki dla formatowania wysyłanej wagi
 • 2020.10.22.1 - poprawiono mechanizm synchronizacji stawek VAT dla towarów dodawanych do sklepu
 • 2020.10.12.2 - poprawiono błąd związany z usuwaniem wagi towaru ze sklepu, gdy nie oznaczono pobierania wagi z Subiekta

 • 2020.9.7.1 - dodano możliwość synchronizacji stanów magazynowych produktów posiadających warianty (parametry dodatkowe)

 • 2020.8.20.1 - poprawiono mechanizmy dodawania i aktualizacji towarów, w których występują "białe znaki"; naprawiono błąd związany z usuwaniem zdjęć podczas procesu pełnej synchronizacji zdjęć (usuwały się zdjęcia dodane chwilę wcześniej w tym samym procesie synchronizacji); dodano obsługę wagi towaru; dodano przenoszenie informacji dotyczących rodzaju dokumentu, formy transportu oraz uwag klienta i administratora do pola 'Uwagi' dokumentu ZK w Subiekcie; dodanie logowania zapytania i odpowiedzi API w przypadku błędu (dla komunikatów o kodzie różnym od 200)

 • 2020.2.17.2 - dodano obsługę Navireo; dodano możliwość wyboru aktualizowania stanów produktów aktywnych lub nieaktywnych; dodano opcję wyboru: dodawaj/nie dodawaj asortymentów powiązanych na dokument w Subiekcie; usprawniono mechanizm obsługi jednostek miar przy synchronizacji towarów, stanów, cen i zamówień; wprowadzono sterowanie możliwością dodania pracownika do kartoteki kontrahenta

 • 2019.5.14.1 - dodano możliwość synchronizacji cen, z wyłączeniem produktów o cenie promocyjnej.; poprawiono mechanizm odczytywania znaków niestandardowych w nazwach towaru [symbol "+"]; konserwacja kodu programu

 • 2019.3.5.1 - poprawiono synchronizację zdjęć; poprawiono synchronizację cen; poprawiono zgłaszany błąd dot. znikającej wartości pola jednostki czasu [zakładka harmonogram].

 • 2018.11.27.1 - dodano możliwość uruchamiania synchronizacji z harmonogramu zadań Windows; poprawiono pobieranie danych adresowych do kartoteki klienta w Subiekcie; poprawiono problem związany z wczytywaniem kolejnej licencji TRIAL

 • 2018.8.1.1 - dodano kreator wdrożeniowy ułatwiający wstępną konfigurację programu

 • 2018.7.2.1 - poprawiono dodawanie nowego kontrahenta przy synchronizacji zamówień

 • 2018.6.15.1 - pierwsza publiczna wersja programu