Wykaz zmian:

 • 2021.6.10.2 - poprawiono mechanizm odczytu statusów dokumentów; poprawiono działanie programu w przypadku usunięcia flagi z Subiekta GT/ Navireo.
 • 2021.5.17.2 - zoptymalizowano mechanizm połączenia do Sfery - od teraz program utrzymuje aktywne połączenie dla całej operacji wysyłki
 • 2021.4.29.2 - usprawniono działanie mechanizmów związanych ze Sferą; poprawiono działanie okna 'Podgląd'; poprawiono oznaczanie dokumentów przetworzonych; poprawiono działanie edytora zadań; wprowadzono poprawki wizerunkowe programu
 • 2021.3.11.2 - dodano kwalifikator dokumentów wg pola własnego kontrahenta typu Flaga; poprawiono obsługę opakowań dla dokumentów Comarch FS XML; poprawiono mechanizm wyszukiwania dokumentów powiązanych; poprawiono działanie mechanizmów wysyłki do Katalogu - walidacja rezultatu
 • 2020.12.28.3 - dodano nowe tagi wiadomości: 'Adres dostawy', 'Numer powiązanego zamówienia od klienta', 'Oczekiwana data realizacji zamówienia od Klienta', 'Osoba wystawiająca dokument'; dodano kolumny 'Kontrahent', 'Wartość netto', 'Wartość brutto', 'Wystawił' do zakładki 'Dokumenty wysłane'; usprawniono mechanizm logowania błędów; drobne usprawnienia interfejsu użytkownika
 • 2020.11.3.5 - dodano kwalifikację do wysyłki dokumentów na podstawie pola 'Uwagi do dokumentu'; Usprawniono mechanizm generowania plików EPP; poprawiono mechanizm obsługi kwalifikacji dokumentów na podstawie cech kontrahentów
 • 2020.10.15.3 - poprawiono mechanizm akcji wykonywanych po ukończeniu zadania; wprowadzono możliwość ustawienia czasu połączenia z serwerem SMTP
 • 2020.9.24.1 - poprawki techniczne (optymalizacja kodu) i wizualne
 • 2020.9.16.1 - usunięto błąd związany z koniecznością wielokrotnego zatwierdzania zgody RODO
 • 2020.9.10.1 - usprawniono działanie interfejsu użytkownika; zmieniono treść niektórych komunikatów o błędach; zmieniono mechanizmy połączenia oraz wymiany danych z bazą danych Subiekta (EF)
 • 2020.8.27.3 - usprawniono mechanizm zakładania / aktualizacji modelu danych programu.
 • 2020.8.11.1 - stabilizacja programu
 • 2020.1.9.1 - dodano możliwość włączenia wiersza filtrowania oraz dostosowano program do operacji na odfiltrowanym widoku; dodano możliwość określenia odbiorcy wiadomości z dokumentem (Płatnik - Odbiorca); dodano raport o braku adresów odbiorców dla wysyłanego dokumentu. Raport wysyłany jest na skrzynkę podaną w konfiguracji SMTP; dodano nowy kwalifikator dokumentu w edytorze zadania: Grupa kontrahenta; usprawniono operacje zaznaczenia dokumentów w oknie podgląd względem aktywnych filtrów; usprawniono proces ponownego przetwarzania dokumentów; usprawniono wygląd interfejsu użytkownika; usprawniono proces generowania dokumentów w standardzie Comarch Invoice; usprawniono mechanizm wysyłki wiadomości w scenariuszu, gdy kontrahent nie posiada adresu e-mail; usprawniono działanie kwalifikatorów flag i kategorii w edytorze zadania; usprawniono aktualizację daty ostatniej operacji na dokumencie na zakładce dokumenty wysłane; usprawniono operację wczytywania danych w zakładce dokumenty wysłane; usprawniono treści komunikatów; usprawniono proces wykonywania akcji końcowych na dokumentach; usprawniono działanie opcji ustawienia katalogu załączników dodatkowych do wiadomości. Zablokowano możliwość ustawienia katalogów identycznych: miejsce zapisu dokumentów wygenerowanych; katalog z załącznikami; poprawiono działanie filtru okresu w zakładce dokumenty wysłane; poprawiono walidację poprawności definicji wzorców wydruku w ustawieniach programu w trakcie jego dodawania; usunięto problem związany z zamykaniem programu
 • 2019.11.6.1 - dodano obsługę wielu połączeń SMTP przeznaczonych do wysyłki dokumentów; dodano mechanizm częściowego przetwarzania dokumentów; dodano możliwość skopiowania do schowka informacji z okna szczegółów przetwarzania dokumentów; usprawniono działanie programu przy różnych proporcjach skalowania ekranu; usprawniono okno szczegółów przetwarzania dokumentów; usprawniono okno podglądu zadania; usprawniono działanie zakładki Dokumenty wysłane
 • 2019.9.30.1 - dodano kolumnę magazyn w oknie podglądu zadania; dodano obsługę ILN w pliku Comarch Invoice; dodano możliwość ukrycia pól własnych oraz opisu towaru w pliku EPP; dodano możliwość ponownego wysłania dokumentów z poziomu zakładki 'Dokumenty wysłane'; dodano możliwość włączenia dodatkowych informacji logowanych przez program: zapytanie SQL o dokumenty, Przebieg harmonogramu, Informacje o procesowanych akcjach końcowych; poprawiono mechanizm odczytu licencji; poprawiono mechanizm wykonywania akcji końcowych na dokumentach w scenariuszu, gdy w trakcie procesowania jednego z dokumentów wystąpił błąd [wysyłka E-mail / zapis do katalogu / zapis na FTP]; usprawniono mechanizm ustawień certyfikatu; usprawniono interfejs programu; usprawniono działanie programu w przypadku korzystania z Navireo; usprawniono zakładkę dokumenty wysłane dodając filtry kontrahenta, czasu oraz zadania; zmodyfikowano mechanizm obsługi logów [wysyłanie i możliwość usuwania starych wpisów]
 • 2019.7.22.1 - dodano serwisowe logowanie informacji diagnostycznych w programie interfejsowym
 • 2019.7.11.1 - poprawka cen w standardzie pliku KC Firma
 • 2019.7.3.1 - dodano możliwość definiowania wzorców wydruku w ramach zadania; dodano możliwość definiowania standardów plików w ramach zadania; dodano automatyczny zapis ustawień użytkownika w gridach; dodano możliwość wysyłania dodatkowego załącznika: "Dokumenty nierozliczone"; usprawniono Edytor zadania; usprawniono działanie interfejsu użytkownika; usprawniono działanie wzorców wydruku; poprawiono plik Comarch Invoice.