Wykaz zmian:

 • 2024.5.16.1poprawiono mechanizmy automatycznej powtórnej wysyłki dokumentów w sytuacji, gdy podczas pierwszej wysyłki wystąpił błąd; poprawiono mechanizm dodawania załączników do wiadomości e-mail; poprawiono mechanizm usuwania użytkowników w oknie uprawnień - od teraz nie można usunąć z uprawnień użytkownika Sfery; poprawiono uruchamianie programu w sytuacji, gdy użytkownik Sfery został usunięty z Subiekta
 • 2024.5.6.1poprawiono generowanie pliku EPP w przypadku, gdy opis zawierał znaki "enter", a w zadaniu była wybrana opcja, żeby ukrywać opisy
 • 2024.3.25.3poprawiono zapisywanie wzorca wydruku podczas dodawania nowego zadania; zaktualizowano mechanizmy obsługi poczty e-mail; poprawiono mechanizmy odczytu kwalifikatorów flag dla zadania
 • 2024.3.7.1poprawiono tag NUMER_ORYGINALU w szablonach wiadomości; kompilacja 64-bitowa (aplikacja nie zadziała w systemach 32-bitowych)
 • 2024.2.6.1poprawiono generowanie pliku iHurt, gdy w nazwie i symbolu towaru są niedozwolone znaki oraz gdy dokument zawiera usługę jednorazową
 • 2024.1.23.1dodano schemat iHurt dla rozsyłanych plików XML
 • 2024.1.9.1dodano mechanizm ponownego łączenia ze Sferą co "n" dokumentów
 • 2024.1.8.1zoptymalizowano wczytywanie okna edycji zadania
 • 2023.12.1.1poprawiono działanie atrybutu "wysyłaj od daty (Data statyczna)"; dodano przycisk edycji i usuwania połączeń SMTP w ustawieniach programu; dodano obsługę TAG-ów "numer oryginału" i "numer powiązanego dokumentu" w temacie wysyłanych wiadomości e-mail
 • 2023.11.18.1zaktualizowano bibliotekę obsługi e-mail; usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL
 • 2023.11.14.1 - usprawniono mechanizm aktualizacji  programu
 • 2023.10.20.1 - dodano mechanizmy optymalizacji przyspieszające działanie programu
 • 2023.10.16.2 - dodano możliwość wysyłki na adres E-mail z pola własnego dokumentu ZK, z którym powiązany jest wysyłany dokument; zoptymalizowano mechanizmy przygotowania danych dla okna podglądu dokumentów do wysłania
 • 2023.8.1.1 - dostosowano specyfikację standardu KC Firma do aktualnych wymagań
 • 2023.6.6.1 - poprawiono nieprawidłowe logowanie błędu i komunikat dotyczący ustawiania flagi
 • 2023.1.5.1 - aktualizacja bibliotek obsługujących pocztę e-mail
 • 2022.11.21.1 - dodano tag {NUMER_ORYG_POWIAZANEGO_ZK} dla nazwy pliku wysyłanego na FTP
 • 2022.10.10.1 - podniesiono .NET Framework do wersji 4.7.2; poprawiono mechanizm generowania plików EPP dla wartości zawierających cudzysłowy
 • 2022.9.2.1 - poprawiono wstawianie numeru dokumentu powiązanego w trakcie generowania dokumentu KFS w standardzie XML Black Red White
 • 2022.6.7.1 - poprawiono mechanizm wysyłki poczty, dodano obsługę adresów email rozdzielonych przecinkami lub średnikami (dotyczy pola adresu kontrahenta w Subiekcie, pól własnych w Subiekcie oraz pól technicznych w programie w zakładce 'Zadanie -> Akcje'); przywrócono działanie okna szczegółów wysyłki
 • 2022.2.4.1 - dodano możliwość umieszczenia adresu email odbiorcy w polu własnym rozszerzonym; wprowadzono poprawki wizualne (widoki, komunikaty, informacje)
 • 2021.12.29.1 - usunięto błąd uniemożliwiający wpisanie PINu certyfikatu; dodanie wersji programu do paska stanu
 • 2021.11.24.1 - wycofanie obsługi protokołu TLS 1.0 i 1.1

 • 2021.11.22.1 -  ZMIANA KLUCZOWA  - zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Podczas aktualizacji zostanie automatycznie pobrany i wczytany nowy plik licencji. Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane

  2021.11.2.1 - usunięto błąd wysyłki raportu kontrahentów bez adresu e-mail; rozwiązano problem z opcją potwierdzenia odczytania wiadomości e-mail
 • 2021.10.5.1 - poprawiono działanie tagu {ADRES_DOSTAWY} w treści wysyłanej wiadomości; dodanie obsługi dokumentów FZ; dodanie mechanizmu wysyłki dokumentów WZ powiązanych z Fakturą zbiorczą
 • 2021.9.1.1 - dodano możliwość umieszczenia symbolu odbiorcy/ płatnika w nazwie pliku dokumentu umieszczanego na serwerze FTP; usunięto błąd związany z niewysyłaniem wiadomości, gdy nie wybrano cechy kontrahenta
 • 2021.8.24.4 - dodano nową  funkcjonalność: tag w treści wiadomości email generujący link do śledzenia paczki (lub nr paczki dla kurierów, którzy nie udostępniają funkcji linku) na podstawie numeru paczki umieszczonego w Uwagach do wysyłanego dokumentu; dodano możliwość sprawdzenia połączenia dla usługi SendGrid; zaktualizowano biblioteki DevExpress (v. 21.1); usprawniono interfejs oraz mechanizm wysyłki email; usunięto błąd związany z nieprawidłowym oznaczaniem dokumentów, które się nie wysłały
 • 2021.7.20.1- Lista zmian:
  1. dodano datę dynamiczną określającą od kiedy mają być wysyłane dokumenty (liczba dni wstecz z możliwością pominięcia sobót i niedziel);
  2. dodano możliwość wysyłania wiadomości na adres z pola własnego dokumentu;
  3. uwolniono możliwość wyboru wielu wartości kwalifikatora dokumentu 'Pole własne rozszerzone typu 'flaga' Kontrahenta';
  4. dodano obsługę usługi SendGrid (masowa wysyłka wiadomości email poprzez operatora SendGrid);
  5. zniesiono niektóre wymagania obowiązkowe dla plików XML w standardzie Comarch Invoice (brak wymagalności numeru NIP, ILN dla kontrahenta oraz kodów EAN dla towarów);
  6. poprawki kosmetyczne interfejsu użytkownika
 • 2021.6.30.1 - drobne poprawki techniczne i wizerunkowe
 • 2021.6.10.2 - poprawiono mechanizm odczytu statusów dokumentów; poprawiono działanie programu w przypadku usunięcia flagi z Subiekta GT/ Navireo.
 • 2021.5.30.1 -  ZMIANA KLUCZOWA  - zmiana modelu pracy aplikacji na subskrypcyjny - wszystkie zmiany dokonane w kolejnych wersjach dotyczą modelu subskrypcyjnego.

  Masz aktywny abonament? Przejdź bezpłatnie na wersję subskrypcyjną  Skontaktuj się z nami


 • 2021.5.17.2 - zoptymalizowano mechanizm połączenia do Sfery - od teraz program utrzymuje aktywne połączenie dla całej operacji wysyłki
 • 2021.4.29.2 - usprawniono działanie mechanizmów związanych ze Sferą; poprawiono działanie okna 'Podgląd'; poprawiono oznaczanie dokumentów przetworzonych; poprawiono działanie edytora zadań; wprowadzono poprawki wizerunkowe programu
 • 2021.3.11.2 - dodano kwalifikator dokumentów wg pola własnego kontrahenta typu Flaga; poprawiono obsługę opakowań dla dokumentów Comarch FS XML; poprawiono mechanizm wyszukiwania dokumentów powiązanych; poprawiono działanie mechanizmów wysyłki do Katalogu - walidacja rezultatu
 • 2020.12.28.3 - dodano nowe tagi wiadomości: 'Adres dostawy', 'Numer powiązanego zamówienia od klienta', 'Oczekiwana data realizacji zamówienia od Klienta', 'Osoba wystawiająca dokument'; dodano kolumny 'Kontrahent', 'Wartość netto', 'Wartość brutto', 'Wystawił' do zakładki 'Dokumenty wysłane'; usprawniono mechanizm logowania błędów; drobne usprawnienia interfejsu użytkownika
 • 2020.11.3.5 - dodano kwalifikację do wysyłki dokumentów na podstawie pola 'Uwagi do dokumentu'; Usprawniono mechanizm generowania plików EPP; poprawiono mechanizm obsługi kwalifikacji dokumentów na podstawie cech kontrahentów
 • 2020.10.15.3 - poprawiono mechanizm akcji wykonywanych po ukończeniu zadania; wprowadzono możliwość ustawienia czasu połączenia z serwerem SMTP
 • 2020.9.24.1 - poprawki techniczne (optymalizacja kodu) i wizualne
 • 2020.9.16.1 - usunięto błąd związany z koniecznością wielokrotnego zatwierdzania zgody RODO
 • 2020.9.10.1 - usprawniono działanie interfejsu użytkownika; zmieniono treść niektórych komunikatów o błędach; zmieniono mechanizmy połączenia oraz wymiany danych z bazą danych Subiekta (EF)
 • 2020.8.27.3 - usprawniono mechanizm zakładania / aktualizacji modelu danych programu.
 • 2020.8.11.1 - stabilizacja programu
 • 2020.1.9.1 - dodano możliwość włączenia wiersza filtrowania oraz dostosowano program do operacji na odfiltrowanym widoku; dodano możliwość określenia odbiorcy wiadomości z dokumentem (Płatnik - Odbiorca); dodano raport o braku adresów odbiorców dla wysyłanego dokumentu. Raport wysyłany jest na skrzynkę podaną w konfiguracji SMTP; dodano nowy kwalifikator dokumentu w edytorze zadania: Grupa kontrahenta; usprawniono operacje zaznaczenia dokumentów w oknie podgląd względem aktywnych filtrów; usprawniono proces ponownego przetwarzania dokumentów; usprawniono wygląd interfejsu użytkownika; usprawniono proces generowania dokumentów w standardzie Comarch Invoice; usprawniono mechanizm wysyłki wiadomości w scenariuszu, gdy kontrahent nie posiada adresu e-mail; usprawniono działanie kwalifikatorów flag i kategorii w edytorze zadania; usprawniono aktualizację daty ostatniej operacji na dokumencie na zakładce dokumenty wysłane; usprawniono operację wczytywania danych w zakładce dokumenty wysłane; usprawniono treści komunikatów; usprawniono proces wykonywania akcji końcowych na dokumentach; usprawniono działanie opcji ustawienia katalogu załączników dodatkowych do wiadomości. Zablokowano możliwość ustawienia katalogów identycznych: miejsce zapisu dokumentów wygenerowanych; katalog z załącznikami; poprawiono działanie filtru okresu w zakładce dokumenty wysłane; poprawiono walidację poprawności definicji wzorców wydruku w ustawieniach programu w trakcie jego dodawania; usunięto problem związany z zamykaniem programu
 • 2019.11.6.1 - dodano obsługę wielu połączeń SMTP przeznaczonych do wysyłki dokumentów; dodano mechanizm częściowego przetwarzania dokumentów; dodano możliwość skopiowania do schowka informacji z okna szczegółów przetwarzania dokumentów; usprawniono działanie programu przy różnych proporcjach skalowania ekranu; usprawniono okno szczegółów przetwarzania dokumentów; usprawniono okno podglądu zadania; usprawniono działanie zakładki Dokumenty wysłane
 • 2019.9.30.1 - dodano kolumnę magazyn w oknie podglądu zadania; dodano obsługę ILN w pliku Comarch Invoice; dodano możliwość ukrycia pól własnych oraz opisu towaru w pliku EPP; dodano możliwość ponownego wysłania dokumentów z poziomu zakładki 'Dokumenty wysłane'; dodano możliwość włączenia dodatkowych informacji logowanych przez program: zapytanie SQL o dokumenty, Przebieg harmonogramu, Informacje o procesowanych akcjach końcowych; poprawiono mechanizm odczytu licencji; poprawiono mechanizm wykonywania akcji końcowych na dokumentach w scenariuszu, gdy w trakcie procesowania jednego z dokumentów wystąpił błąd [wysyłka E-mail / zapis do katalogu / zapis na FTP]; usprawniono mechanizm ustawień certyfikatu; usprawniono interfejs programu; usprawniono działanie programu w przypadku korzystania z Navireo; usprawniono zakładkę dokumenty wysłane dodając filtry kontrahenta, czasu oraz zadania; zmodyfikowano mechanizm obsługi logów [wysyłanie i możliwość usuwania starych wpisów]
 • 2019.7.22.1 - dodano serwisowe logowanie informacji diagnostycznych w programie interfejsowym
 • 2019.7.11.1 - poprawka cen w standardzie pliku KC Firma
 • 2019.7.3.1 - dodano możliwość definiowania wzorców wydruku w ramach zadania; dodano możliwość definiowania standardów plików w ramach zadania; dodano automatyczny zapis ustawień użytkownika w gridach; dodano możliwość wysyłania dodatkowego załącznika: "Dokumenty nierozliczone"; usprawniono Edytor zadania; usprawniono działanie interfejsu użytkownika; usprawniono działanie wzorców wydruku; poprawiono plik Comarch Invoice.