Spis treści

Kontrahenci Spis treści ↑

W zakładce Kontrahenci można przyporządkować utworzone zestawy rabatowe do kontrahentów. Możliwe jest wybranie wielu kontrahentów i przyporządkowanie im wielu zestawów rabatowych. 

Z poziomu zakładki można również zweryfikować aktualny stan przyporządkowania zestawów do kontrahentów.

Aby przyporządkować zestaw do kontrahenta należy zaznaczyć żądanego kontrahenta (lub wielu kontrahentów) w tabeli w górnej części ekranu a następnie wybrać żądany zestaw rabatowy i użyć strzałki w prawo. Zestaw zostanie dodany dla wybranego kontrahenta.

Odłączanie zestawów od kontrahentów odbywa się odwrotnie i polega na przeniesieniu zestawu z kolumny 'Przypisane' do kolumny 'Nieprzypisane'.

Rysunek 1

Cennik kontrahenta Początek sekcji ↑

W Polecenie umożliwia wygenerowanie cennika dla wybranego kontrahenta w oparciu o zastosowane zestawy rabatowe. Cennik będzie zawierał wykaz wszystkich towarów z cenami, które wyświetlą się na dokumencie Subiekta. 

Grupy kontrahentów Spis treści ↑

W zakładce Grupy kontrahentów można przyporządkować utworzone zestawy rabatowe do Grup kontrahentów z Subiekta. Możliwe jest wybranie wielu Grup i przyporządkowanie im wielu zestawów rabatowych. 

Z poziomu zakładki można również zweryfikować aktualny stan przyporządkowania zestawów do Grup kontrahentów.


Aby przyporządkować zestaw do wybranej Grupy, należy zaznaczyć żądaną Grupę (lub wiele Grup) w tabeli w górnej części ekranu, a następnie wybrać żądany zestaw rabatowy i użyć strzałki w prawo. Zestaw zostanie dodany dla wybranej Grupy.

Odłączanie zestawów od Grup odbywa się odwrotnie i polega na przeniesieniu zestawu z kolumny 'Przypisane' do kolumny 'Nieprzypisane'.

Rysunek 2