Typy dokumentów

Zakładka Typy dokumentów służy do uruchomienia mechanizmów wyliczania cen i rabatów na wskazanych dokumentach Subiekta.

Rysunek 1

Po wybraniu dokumentu zakładane są procedury w bazie danych i od tego momentu zdefiniowane ceny i rabaty będą miały zastosowanie na dokumentach w Subiekcie. Włączenie mechanizmów sygnalizowane jest zmianą wskaźnika System jest włączony na pasku stanu programu (u dołu po prawej stronie).

Ważne!
Po wybraniu dokumentu, ceny i rabaty dla tego dokumentu są wyliczane niezależnie od tego, czy program System rabatowy jest uruchomiony.

Uwaga!
Przy włączonym systemie rabatowym istotna jest kolejność wypełniania dokumentów w Subiekcie. W pierwszej kolejności należy wstawić na dokument kontrahenta, a dopiero potem towary wraz z ich ilością na pozycji.

Zmiana ilości na pozycji towarowej powoduje uruchomienie mechanizmu wyliczania cen i rabatów.