Spis treści

Do czego służy program Spis treści ↑

Przeznaczeniem programu jest obsługa wydań magazynowych na potrzeby wykonywania usług z użyciem towarów z własnego magazynu.


Użytkownikami programu mogą być np. firmy budowlane prowadzące jednocześnie wiele budów. Aplikacja znajduje zastosowanie również w przypadku innych usług, których realizacja trwa długo i wymaga stałego dostarczania materiałów. Firmy wykonujące trwające wiele dni usługi, do których zużywają materiały ze swojego magazynu, mają problem z właściwą obsługą wydawanych materiałów, która w Subiekcie jest bardzo czasochłonna.

Firma wykonująca np. ocieplenie budynku musi rejestrować pobierane przez wiele dni materiały potrzebne do ocieplenia, a na końcu wystawić fakturę nie na te materiały, tylko na usługę ocieplenia budynku. Firmy w różny sposób radzą sobie z tym problemem: jedne wystawiają dokumenty WZ, a później fakturują usługę, inne tworzą magazyny dla każdej budowy i żmudnie montują komplety. Żadna z tych operacji nie jest ergonomiczna, tworzy nadmiarowe dokumenty i często powoduje zaburzenie wartości magazynu. 

Jak działa program Spis treści ↑

Program Obsługa wydań materiałowych pozwala na wygenerowanie PW na towar reprezentujący wykonaną usługę. Towar ten zastępuje towary na wszystkich RW z danego miejsca wykonania usługi. 


Obsługa budowy polega więc na wystawianiu dokumentów RW na towary przeznaczone do wykonania usługi (lub PW w przypadku, gdy zwracane są towary niewykorzystane). Każdemu dokumentowi RW (oraz PW-zwrot) należy przyporządkować miejsce przeznaczenia. Po zakończeniu realizacji usługi, przy pomocy programu generowany jest dokument PW na jeden towar będący wykonaną usługą. Opcjonalnie można umieścić miejsce przeznaczenia jako kod dostawy tego towaru. 

O!
W wyniku operacji przeprowadzonej przy pomocy programu Obsługa wydań materiałowych nie jest zmieniana wartość magazynu.
Wszystkie dokumenty mają prawidłowo wyliczony koszt i zysk.

Wymagania systemoweSpis treści ↑

Program Obsługa wydań materiałowych posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program Subiekt GT


Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są:

  • Subiekt GT 1.49 lub nowszy / Navireo 1.25 lub nowsze,
  • dodatek InsERT Sfera dla Subiekta GT
  • dodatek InsERT Niebieski PLUS dla Subiekta GT (obsługa kodów dostaw, obsługa pól własnych rozszerzonych oraz obsługa słowników własnych) lub dowolny PLUS dla Subiekta GT (przy korzystaniu z aplikacji z pominięciem obsługi kodów dostaw)
  • system operacyjny Windows 8 lub wyższy
  • Microsoft .NET Framework: 4.6.1 lub wyższy
  • Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy

Wersja demonstracyjnaSpis treści ↑

Wersja demonstracyjna pozwala na korzystanie z programu na dowolnym podmiocie Subiekta. Wersja demo nie posiada różnic funkcjonalnych w stosunku do wersji pełnej. Ograniczenia wersji demonstracyjnej to:

  • możliwość dodania tylko jednego zestawu rabatowego,
  • możliwość stosowania rabatów tylko dla paragonów imiennych (zakładka „Typ dokumentów”),
  • zablokowana możliwość importu zestawów rabatowych,
  • zablokowana opcja „Cennik kontrahenta”. Opcję „Cennik kontrahenta” można odblokować posiadając licencję trial. W celu uzyskania licencji prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta bok@leo.pl

Test pełnej wersji programuSpis treści ↑

Pełna funkcjonalność
Program uruchomiony na testowym podmiocie Subiekta o numerze NIP 111-111-11-11 nie posiada żadnych  ograniczeń funkcjonalności.

Program można również przetestować na testowym podmiocie subiekta. Z testowego podmiotu można korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia. Założenie testowego podmiotu jest łatwe i trwa kilka minut.

Po zakończeniu testów niepotrzebny podmiot testowy można usunąć za pomocą Programu Serwisowego, wchodzącego w skład oprogramowania InsERT GT.

Uwaga
Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli test będzie odbywał się na istniejącym podmiocie (z ograniczeniem funkcjonalności), można pominąć ten punkt.

Tworzenie nowego podmiotu Początek sekcji ↑

W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję Nowy, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu i nacisnąć przycisk OK. (rys.).

Rys. 1

W następnym oknie należy wybrać opcję Wersja próbna, i zaznaczyć Wpisz dane przykładowe. Następnie należy nacisnąć przycisk OK.

Rys. 2

Program Subiekt GT przeprowadzi procedurę tworzenia nowego podmiotu i wpisze do niego dane przykładowe. Gdy podmiot będzie gotowy, wyświetli się okno Subiekta z wyborem użytkownika do rozpoczęcia pracy z programem na nowo utworzonym podmiocie.

AktualizacjaSpis treści ↑

Informacje o możliwości zainstalowania nowej wersji programu znajdują się w prawym górnym rogu okna programu na pasku zakładek.


Rys. 3


Informacja o dostępnej aktualizacji pojawia się również w momencie otwarcia okna 'O programie'.

Rys.4