Okno programu można podzielić na kilka segmentów:

  • menu programu,
  • pasek zakładek z modułami,
  • pasek narzędzi,
  • główne okno programu,
  • pasek stanu.Rysunek 22

Aby ukryć pasek narzędzi, należy użyć przycisku na pasku zakładek, który znajduje się po prawej stronie. Ponowne jego użycie spowoduje pokazanie się paska narzędzi.Rysunek 23