W tym miejscy użytkownik może sprawdzić raport wysłanych dokumentów.


Rysunek 47

Klikając dwukrotnie na dokument na liście, pojawi się okno ze szczegółowym raportem wysyłki dokumentu.



Rysunek 48