W jaki sposób dobierany jest wzorzec wydruku do wysyłanych dokumentów?

Jeżeli w programie Rozsyłacz dokumentów SE nie ma zdefiniowanych dodatkowych wzorców wydruku oraz żaden wzorzec wydruku nie jest wybrany w zadaniu, to dokumenty zostaną wysłane wg domyślnego wzorca wydruku z Subiekta GT.

Jeżeli do zadania zostanie przypisany wzorzec wydruku, to jest on nadrzędny i według niego zostaną wysłane dokumenty w ramach danego zadania.

W przypadku zdefiniowania dodatkowego wzorca wydruku zostanie on uwzględniony jeżeli dla tego typu dokumentu nie zostanie przypisany wzorzec wydruku w zadaniu.