Jeżeli podczas synchronizacji cen towarów posiadających warianty, dla których w Shoperze włączono kalkulację ceny jednostkowej a w Subiekcie oznaczono jednostkę porównawczą wyświetla się błąd:

Wartość pola 'calculation_unit_id' jest niepoprawna: Pole wymagane; Wartość pola 'calculation_unit_ratio' jest niepoprawna: '0' jest mniejsza od '0'
Bad Request(BadRequest).


oznacza to, że nie określono jednostki porównawczej dla wszystkich wariantów.


Rozwiązanie problemu:

W przypadku, gdy kalkulacja ceny jednostkowej dotyczy towarów posiadających warianty, wszystkie towary wchodzące w skład jednej grupy wariantowej muszą posiadać w Subiekcie określoną 'Jednostkę porównawczą'.

Brak określenia jednostki porównawczej w Subiekcie choćby dla jednego towaru z danej grupy wariantowej spowoduje powstanie błędu po stronie sklepu Shoper.