Wykaz zmian:

 • 2024.5.15.1dpoprawiono mechanizm zarządzania uprawnieniami w aplikacji
 • 2023.12.28.1dodano możliwość drukowania jednostki miary i cen porównawczych
 • 2023.11.22.1zoptymalizowano pobieranie danych w poszczególnych zakładkach programu
 • 2023.11.20.1usprawniono mechanizm aktualizacji oprogramowania; usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL
 • 2023.10.19.1 - dpoprawiono działanie kontrolki edycji kodu QR
 • 2023.10.13.1 - dodano obsługę pola WWW kartoteki asortymentu dla obiektu kod QR; poprawiono drukowanie grafik dla wydruków realizowanych w języku ZPL
 • 2023.6.29.5 -  ZMIANA KLUCZOWA  Zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Plik licencji zostanie pobrany automatycznie i wczytany podczas pierwszego uruchomienia programu. Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane; przywrócono do instalatora brakujące czcionki; rozwiązano problem z błędnym wyświetlaniem stanów magazynowych; rozwiązano problem z niezapisującymi się ustawieniami filtrów
 • 2023.5.10.1 - zoptymalizowano mechanizm pobierający informacje o towarach podczas startu programu
 • 2021.2.5.1 - usunięto błąd pojawiający się podczas próby drukowania etykiet na podstawie dokumentu
 • 2020.10.14.1 - poprawiono błąd pojawiający się podczas ustawiania ilości etykiet dla towarów na dokumentach
 • 2020.9.28.1 - dostosowanie aplikacji do współpracy z nexo w wersji 32.0.1
 • 2018.10.24.1 - przeprowadzono dostosowanie do wymogów nowej wersji Subiekta NEXO [ver. 22]
 • 2017.5.23.1 - dodano obsługę dokumentów PZ z VAT oraz WZ z VAT; poprawiono procedurę pobierania kodów dostawy FZ; poprawiono procedurę odświeżania listy drukarek
 • 2017.4.19.1 - dodanie kolumny data sprzedażny oraz wprowadzenia
 • 2017.3.24.1 - optymalizacja kodu poprawiająca pracę programu z systemem Windows 10
 • 2017.3.16.2 - dodano obsługę wszystkich dat dokumentów
 • 2017.3.15.1 - poprawiono obsługę kodów dostaw dla towarów na pozycji dokumentu
 • 2017.2.20.1 - dodano obsługę usług jednorazowych
 • 2017.1.23.1 - zmieniono nazwę pól dotyczących adresów dla dokumentów w definicji etykiet
 • 2017.1.4.1 - dodano identyfikatory (oznaczenia literowe) dokumentów; dodano obsługę MMW
 • 2016.1.3.1 - dodano obsługę kodu dostawy jako kodu kreskowego
 • 2016.12.20.1 - przeprowadzono dostosowanie do wymogów nowej wersji Subiekta NEXO
 • 2016.12.2.1 - przeprowadzono dostosowanie do wymogów nowej wersji Subiekta NEXO
 • 2016.4.22.1 - poprawiono domyślne ustawianie ilość towarów – zgodne z ilością na dokumentach