Wykaz zmian wykonanych w poszczególnych modułach programu:

Legenda:


 IT  - moduł Import towarów

 IK  - moduł Import kontrahentów


 • 2021.4.30.1 -  IT  : poprawiono mechanizm importu cen do wielu cenników
 • 2021.2.11.1 -  IT  : zmieniono sposób zakładania tabel programu w bazie danych; poprawiono mechanizmy walidacji wprowadzanych danych; poprawiono pracę kreatora schematów importu (ograniczenie liczby parametrów identyfikacyjnych, rozszerzenie opisów pól, modyfikacja mechanizmu obsługi parametrów zależnych od j.m. towaru takich jak masa, objętość, rozmiar, obsługa UF itp.)
 • 2020.10.26.1 -  IT  : dodano obsługę powielonych identyfikatorów w pliku: dodawanie - dodaje pierwszy napotkany, aktualizacja - każdorazowo aktualizuje, finalnie w Subiekcie znajdzie się ostatni napotkany
 • 2020.10.14.1 -  IT   ID  : dodano obsługę kodów dla oznaczenia towarów i usług dla JPK VAT
 • 2020.9.29.1 -  IT  : dodano obsługę kodów CN
 • 2019.12.19.1-Lista zmian:
  •  IT  : dodano obsługę zaznaczania towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności;
  •  IT  : dodano obsługę pola 'Symbol u kontrahenta';
  •  IT  : dodano możliwość importu składników kompletów oraz materiałów dla usług;
  •  IT  : dodano obsługę dodatkowych kodów kreskowych dla j.m.;
  •  IT   IK  : dodano możliwość wyboru operatora AND lub OR podczas wybrania większej liczby identyfikatorów;
  •  IT  : poprawiono błąd związany z dodawaniem wartości do pól własnych słownikowych;
  •  IT   IK  : poprawiono błąd pojawiający się w kreatorze schematu importu podczas przenoszenia nagłówków w celu przyporządkowania pól w Subiekcie;
  •  IT   IK  : poprawiono błąd, który występował podczas importu plików schematów importu;
  •  IT  : wprowadzono poprawkę mającą na celu wyeliminowanie problemu blokowania towarów w Subiekcie podczas importu
 • 2018.9.27.1 -  IT   IK  : dodano możliwość importu danych umieszczonych w kolejnych wierszach z powtórzonym identyfikatorem (np. proces dodawania wielu cech do jednego towaru). Wymagane ustawienie modułu w tryb reakcji na powtórzony identyfikator: 'Kolejne wystąpienia dopisują do istniejących';  IK  : poprawiono mechanizm obsługi kontaktów w kartotece kontrahenta;  IT  : poprawiono mechanizm importu cen dla wielu cenników
 • 2018.1.11.1 -  IT  : poprawa procedury importu asortymentu
 • 2017.10.2.1 -  IT  : dodano wymóg ustawiania rozbijania na pozycje przy dodawaniu asortymentu (towar będzie dodawany z wykorzystaniem szablonu, czyli będzie się dodawał tak jak w Subiekcie - z danymi domyślnymi; nie będzie wymagane definiowanie podstawowej jednostki miary);  IT   IK  : poprawiono możliwość dodawania nieistniejących cech, grup oraz jednostki miary;  IK  : poprawiono błąd podczas dodawania nowego schematu; 
 • 2017.3.24.1 -  IT   IK  : optymalizacja kodu poprawiająca pracę programu z systemem Windows 10
 • 2017.1.13.1 -  IT  : poprawiono ustawienie jednostki ‘szt.’ podczas aktualizacji towaru (cen)
 • 2016.11.7.1 -  IT  : poprawiono mechanizm dodawania i aktualizacji towarów, gdy jako identyfikator ustawiony jest kod kreskowy;  IK  : poprawiono edycję schematów
 • 2016.1.22.1 -  IT   IK  : dodano możliwość zapisu raportu o stanie importu
 • 2016.1.12.2 -  IT   IK  : dodano możliwość wybrania schematów importu eksportowanych do pliku XML; naprawiono błąd występujący przy podłączaniu się z bazą
 • 2015.2.5.2 -  poprawiono import pól typu kontakt (możliwość importowania wielu typów kontaktów) 
 • 2015.2.5.1 -  IK  : dodano obsługę Kontaktów kartoteki kontrahenta
 • 2015.1.27.1 -  IT  : poprawiono błąd występujący podczas logowania do programu
 • 2014.12.30.1 - dodano obsługę wpisów prawda/fałsz/falsz/false/true dla typu logicznego (boolean)
 • 2014.12.23.1 -  IK   - Lista zmian:
  • dodano możliwość zaimportowania pola REGON,
  • dodano możliwość zaimportowania pola Nazwa pełna,
  • poprawiono błąd podczas importu związany z biblioteką ModelDanych i polami rozszerzonymi,
 • 2014.11.18.1- Lista zmian:
  • dodano domyślne zaznaczenia w oknie ustawień podczas pierwszego uruchomienia programu
  • zmodyfikowano obsługę podpowiedzi w schematach importu
  • poprawiono błąd eksportu schematu dokumentów
  • dodano możliwość zdefiniowania prefiksu dla symbolu towaru
  • usunięto nadmiarowe okna z paska zadań Windows
  • dodano obsługę pól własnych rozszerzonych dla towarów i kontrahentów
 • 2014.8.19.1 - poprawiono problem pojawiający się po zmianie separatora liczb dziesiętnych w ustawieniach regionalnych
 • 2014.8.4.1 - zablokowano możliwość przenoszenia schematów importu pomiędzy modułami
 • 2014.6.18.1 - usprawniono algorytm rozpoznawania wartości liczbowych przy zmiennym formatowaniu zawartości komórek w pliku XLS (np.1 400 zł zostanie rozpoznane jako 1400); w oknie głównym dodano kolumnę z informacją o dacie ostatniego importu pliku