Spis treści

Do czego służy program Spis treści ↑

Program Potwierdzenie sald pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, której księgowość prowadzona jest poza nią (np. poprzez zewnętrzne biuro rachunkowe).


Program przygotowuje wydruki potwierdzeń sald w formie plików PDF, które następnie można wydrukować i wysłać pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty email na adresy kontrahentów znajdujące się w Subiekcie.


Program przygotowuje również listę firm posiadających saldo na wyznaczony dzień.


Jak działa program Spis treści ↑

Praca z programem Potwierdzenie sald jest niezwykle prosta. Wystarczy wskazać żądaną datę i wybrać polecenie 'Wylicz salda'. Program przygotuje tabelę danych z saldami wszystkich kontrahentów na wybrany dzień. Z poziomu tabeli można zaznaczyć żądanych kontrahentów i wybrać drukowanie potwierdzeń na drukarce (odcinek A oraz odcinek B) lub wysłać potwierdzenia emailem.


Wymagania systemoweSpis treści ↑

Program Potwierdzenie sald posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program Subiekt GT:


Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są:

  • Subiekt GT 1.49 lub nowszy / Navireo 1.25 lub nowsze,
  • system operacyjny Windows 8 lub wyższy
  • Microsoft .NET Framework 4.6.1 lub wyższy
  • Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy.

InsERT Sfera dla Subiekta GT
Program Potwierdzenie sald nie wymaga użycia dodatku InsERT Sfera dla Subiekta GT.

Wersja demonstracyjnaSpis treści ↑

Wersja demonstracyjna pozwala na korzystanie z programu na dowolnym podmiocie Subiekta, a więc również na swoich danych rzeczywistych.

Wersja demo nie posiada różnic funkcjonalnych w stosunku do wersji pełnej. Jedynym ograniczeniem wersji demonstracyjnej jest widok tabel Winien i Ma na wydruku,  który w wersji demonstracyjnej zawiera tylko pierwszy wiersz zestawienia, czyli tylko pierwszy napotkany rozrachunek. 

Po zakupie pełnej wersji aplikacji można się cieszyć pełną listą rozrachunków.

Test programuSpis treści ↑

Program można również przetestować na testowym podmiocie subiekta. Z testowego podmiotu można korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia. Założenie testowego podmiotu jest łatwe i trwa kilka minut.

Po zakończeniu testów niepotrzebny podmiot testowy można usunąć za pomocą Programu Serwisowego, wchodzącego w skład oprogramowania InsERT GT.

Tworzenie nowego podmiotu Początek sekcji ↑

Uwaga
Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli test będzie odbywał się na istniejącym podmiocie, można pominąć ten punkt.

W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję Nowy, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu i nacisnąć przycisk OK. (rys.).

Rys. 1

W następnym oknie należy wybrać opcję Wersja próbna, i zaznaczyć Wpisz dane przykładowe. Następnie należy nacisnąć przycisk OK.

Rys. 2

Program Subiekt GT przeprowadzi procedurę tworzenia nowego podmiotu i wpisze do niego dane przykładowe. Gdy podmiot będzie gotowy, wyświetli się okno Subiekta z wyborem użytkownika do rozpoczęcia pracy z programem na nowo utworzonym podmiocie.

Aktualizacja programuSpis treści ↑

Informacje o możliwości zainstalowania nowej wersji programu znajdują się w prawym górnym rogu okna programu na pasku zakładek. Aktualizacja jest dostępna tylko dla użytkowników posiadających aktualną licencję na wsparcie techniczne.


Rys. 3


Informacja o dostępnej aktualizacji pojawia się również w momencie otwarcia okna 'O programie'.

Rys.4