Spis treści

O programie Spis treści ↑

Program Import XLS dla InsERT GT jest samodzielną aplikacją rozszerzającą funkcjonalność Subiekta GT. Pozwala łatwo i intuicyjnie importować i aktualizować bazy Towarów, Kontrahentów oraz Dokumentów z plików z rozszerzeniem XLS (sugerowane), XLSX oraz CSV. Cała operacja przebiega szybko i prosto z poziomu nowoczesnego i przyjaznego użytkownikowi graficznego interfejsu.

Wersja demonstracyjna pozwala na uruchomienie programu na dowolnym podmiocie Subiekta GT i zaimportowanie maksymalnie do 3 pozycji w przypadku towarów oraz kontrahentów, lub 1 pozycji w przypadku importu dokumentów.


Jak działa program Spis treści ↑

Praca z programem polega na utworzeniu schematów importu, w których przyporządkowuje się poszczególne kolumny z arkusza Excela konkretnym polom w Subiekcie (np. kolumna A w pliku zawiera kolejne Symbole towarów, które trzeba przyporządkować polu Symbol towaru w Subiekcie).

Po utworzeniu schematu wystarczy już tylko wskazać importowany plik i rozpocząć przenoszenie danych.


Wymagania systemoweSpis treści ↑

Program Import XLS posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program Subiekt GT:


Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są:

  • Subiekt GT 1.49 lub nowszy / Navireo 1.25 lub nowsze,
  • dodatek InsERT Sfera dla Subiekta GT
  • system operacyjny Windows 8 lub wyższy
  • Microsoft .NET Framework 4.6.1 lub wyższy
  • Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy.

Sposób licencjonowania – SubskrypcjaSpis treści ↑

Licencja aplikacji opiera się o model subskrypcyjny. Rozliczanie odbywa się w sposób automatyczny poprzez system PayPal. Środki są pobierane automatycznie z karty płatniczej.

Każdy z modułów programu (Towary / Dokumenty / Kontrahenci) jest licencjonowany na podstawie odrębnej subskrypcji.


Odnawianie licencji odbywa się automatycznie co wskazany okres rozliczeniowy, przy czym subskrypcję można anulować w dowolnym momencie.


Z programu można korzystać wyłącznie wtedy, gdy subskrypcja jest aktywna – w przypadku wygaśnięcia lub rezygnacji z subskrypcji program (lub jego moduł) przestanie funkcjonować.

Przez pierwsze 14 dni od zamówienia, wybrane moduły programu działają w trybie darmowej wersji trial. W tym czasie można zrezygnować z subskrypcji bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Środki zostaną pobrane z karty dopiero po upływie darmowego okresu.

Wersja demonstracyjna – darmowy trialSpis treści ↑

Z wszystkimi funkcjonalnościami programu Import XLS można się zapoznać pobierając go ze strony https://leo.pl/sklep/import-xls/.

Program przez pierwsze 14 dni od pobrania pracuje jako darmowa wersja trial oferując pełny zakres swoich możliwości. Program można uruchomić na swoich danych rzeczywistych (podmiot roboczy) lub na podmiocie testowym Subiekta (--> Jak założyć podmiot testowy Subiekta?).


Jak uruchomić wersję trial?
Aby uruchomić darmową wersję trial wystarczy założyć w sklepie konto użytkownika, pobrać program i zainstalować na swoim stanowisku.

Plik licencji uruchamiający darmową wersję trial zostanie pobrany automatycznie podczas instalacji programu.


Subskrypcja
UWAGA! Aplikacja pracuje w oparciu o model subskrypcyjny – środki zostaną pobrane dopiero po upływie 14 dni. Do tego czasu można pracować z programem w wersji pełnej, a w dowolnej chwili anulować subskrypcję.


Licencja trial nie pobrała się automatycznie

Może się zdarzyć, że z przyczyn technicznych (np. chwilowy brak połączenia z Internetem), plik licencji nie wczytał się automatycznie podczas procesu instalacji i pierwszego uruchomienia programu.

W takim przypadku jest możliwość pobrania pliku licencji z wiadomości email wysłanej podczas zamawiania programu. Pobrany plik należy zapisać na dysku, a następnie wczytać do programu – szczegółowo proces ten omówiono w rozdziale Jak wczytać plik licencji?.


Jak założyć podmiot testowy Subiekta?Spis treści ↑

Program Import XLS można również przetestować na testowym podmiocie Subiekta. Z testowego podmiotu można korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia. Założenie testowego podmiotu jest łatwe i trwa kilka minut.

Po zakończeniu testów niepotrzebny podmiot testowy można usunąć za pomocą Programu Serwisowego, wchodzącego w skład pakietu oprogramowania InsERT GT.

Czy muszę zakładać podmiot testowy?
Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli test będzie odbywał się na istniejącym podmiocie, można pominąć ten punkt.

W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję Nowy, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu i nacisnąć przycisk OK.

Rys. 1

W następnym oknie należy wybrać opcję Wersja próbna i zaznaczyć Wpisz dane przykładowe. Następnie należy nacisnąć przycisk OK.

Rys. 2

Program Subiekt GT przeprowadzi procedurę tworzenia nowego podmiotu i wpisze do niego dane przykładowe. Gdy podmiot będzie gotowy, wyświetli się okno Subiekta z wyborem użytkownika do rozpoczęcia pracy z programem na nowo utworzonym podmiocie.

Aktualizacja programuSpis treści ↑

Informacje o możliwości zainstalowania nowej wersji programu znajdują się w prawym górnym rogu okna programu na pasku zakładek.


Rys. 3


Informacja o dostępnej aktualizacji pojawia się również w momencie otwarcia okna 'O programie'.

Rys.4