W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE wprowadza się regulamin:

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby wygenerowania licencji Programu jest przedsiębiorstwo LEO Gmerek Maroń Sp.J. z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Kalidego 69, NIP 6270011525, zwane dalej LEO.
 2. Celem przetwarzania danych jest wygenerowanie licencji umożliwiającej korzystanie z Programu, świadczenie usług związanych z serwisowaniem Programu oraz marketing związany z nowymi wersjami Programu.
 3. Zakres przetwarzanych danych to:
  a) Nazwa firmy;
  b) NIP firmy;
  c) adres e-mail.
 4. Administrator danych zapewnia, że respektuje wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli:
  a) Prawo dostępu;
  b) Prawo sprostowania danych;
  c) Prawo usunięcia danych;
  d) Prawo ograniczenia przetwarzania danych;
  e) Prawo do przenoszenia danych;
  f) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;
  g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe pozyskane na potrzeby wygenerowania licencji Programu nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 6.  LEO przetwarza dane osobowe pozyskane na potrzeby wygenerowania licencji Programu przez 10 lat.
 7. Podstawową funkcjonalnością Programu jest przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest właściciel licencji Programu. Zakres, cel oraz okres przetwarzania tych danych jest niezależny od LEO.
  LEO nie jest administratorem i nie ma dostępu do danych osobowych przetwarzanych przy pomocy Programu.