Wykaz zmian:

 • 2024.5.15.1poprawiono mechanizm zarządzania uprawnieniami w aplikacji
 • 2024.2.11.1 - poprawiono mechanizm zaznaczania towarów w obszarze roboczym
 • 2023.11.21.1 - usprawniono mechanizm aktualizacji oprogramowania; usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL
 • 2021.12.29.1 -  ZMIANA KLUCZOWA  Zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Plik licencji zostanie pobrany automatycznie i wczytany podczas pierwszego uruchomienia programu.

  Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane.

  Ponadto w wersji:
  1. dodano mechanizm wyłączający automatyczne nadawanie kodów po wygaśnięciu okresu próbnego;
  2. poprawki optymalizacyjne związane ze sposobem licencjonowania aplikacji

 • 2021.6.15.2 - przywrócono zgodność programu ze starszymi wersjami SQL Server
 • 2021.5.18.1 - poprawa wyświetlania okna komunikatu o trwających procesach (tzw. waiter)
 • 2021.5.14.1 - usprawniono mechanizm generowania kodów kreskowych automatycznie po dodaniu towaru do Subiekta; poprawki funkcjonalne w interfejsie aplikacji
 • 2021.3.12.2 - zoptymalizowano mechanizm pobierania listy dokumentów w zakładce 'Dokumenty', poprawiono działanie filtrów oraz autoodświeżania po zmianie parametrów filtrów; poprawiono procedurę automatycznego nadawania kodów dla nowych towarów w przypadku przekroczenia lub wyczerpania puli przydzielonych kodów (komunikat w Subiekcie)
 • 2019.11.25.1 - usprawniono mechanizm ustawień automatycznego generowania kodów kreskowych
 • 2019.10.25.2 - dodano kolumny 'Kontrahent' oraz 'Wartość dokumentu' [zakładka Dokumenty]; poprawiono skalowanie aplikacji
 • 2019.8.13.1 - dodano możliwość nadawania kodów kreskowych dla towarów na dokumentach; usprawniono proces zapisu ustawień programu
 • 2019.4.24.1 - wprowadzono możliwość automatycznego generowania kodów dla nowo dodanych towarów do Subiekta; dodano do widoku towarów kolumnę z informacją o dostawcy [pole 'Podstawowy dostawca' z kartoteki towarowej]; dodano możliwość włączenia opcji sprawdzającej czy generowany kod istnieje w Subiekcie jako 'Dodatkowy kod kreskowy'; dodano możliwość filtrowania towarów wg stanu magazynowego i dostępności; poprawiono generowanie kodów przy zmianie trybu ze zdefiniowanego na domyślny; poprawiono funkcjonalność okna ustawień zakresu kodów; poprawiono nieprawidłowe komunikaty w logu 'Info'; drobne poprawki graficzne [przeniesienie przycisku 'Ustawienia' z okna głównego aplikacji do menu 'Program'].
 • 2018.1.2.1 - zoptymalizowano czas wykonywania zapytań
 • 2017.10.23.1 - dodano możliwość wyboru sposobu nadawania kolejnych kodów kreskowych (dodano opcję uzupełniania "luk" w numeracji); poprawiono działanie licznika w Autouzupełnianiu; drobne poprawki graficzne oraz tekstowe
 • 2017.5.26.1 - poprawiono generowanie kodów EAN dla prefiksu zaczynającego się od 0
 • 2014.2.26.1 - wprowadzono rozpoznawanie kodów w standardzie EAN podczas zaznaczania
 • 2014.1.15.1 - poprawiono mechanizm obsługi konfiguracji
 • 2014.1.9.1 - ukazała się edycja 2014. Lista wprowadzonych zmian:
  1. optymalizacja kodu - przyspieszono mechanizmy komunikacji z bazą danych, zoptymalizowano procedury generowania kodów
  2. zabezpieczono dodatkowym komunikatem możliwość przypadkowego wygenerowania kodów dla towarów, które posiadały już kod kreskowy
  3. wprowadzono ustawienie: możliwość wyboru, które z funkcji obsługujących zaznaczanie mają wyświetlać się podczas korzystania z Edycji zaznaczenia
  4. dodano pasek postępu
  5. wprowadzono zmiany wizerunkowe zgodne z serią 2014