Wykaz zmian:

  • 2022.1.31.2 - poprawiono wyświetlanie raportów (etykiety tabel dokumentów); usunięto błąd powielonych numerów dokumentów pochodzących na wydrukach (dotyczy dokumentów z bilansu otwarcia)

  • 2021.12.29.1 -  ZMIANA KLUCZOWA  Zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Plik licencji zostanie pobrany automatycznie i wczytany podczas pierwszego uruchomienia programu. Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane.

  • 2021.3.8.1 - zaktualizowano link do dokumentacji programu
  • 2021.2.15.1 - poprawiono wydruk tabel Wn i Ma w widoku odcinka A