Wykaz zmian:

  • 2021.3.8.1 - zaktualizowano link do dokumentacji programu
  • 2021.2.15.1 - poprawiono wydruk tabel Wn i Ma w widoku odcinka A