Wykaz zmian:

 • 2021.6.25.1 - poprawiono działanie programu z poziomu Harmonogramu zadań Windows
 • 2020.2.13.1 - usunięto problem związany z niewykrywaniem zaznaczenia dokumentów
 • 2020.2.12.1 - wprowadzono usprawnienia w zakresie filtrowania czasu wystawienia dokumentów; poprawiono proces montowania kompletów na dokumencie ZK
 • 2019.7.5.3 - poprawiono zapytanie o listę dokumentów WZv
 • 2019.7.5.2 - poprawiono wczytywanie listy dokumentów skompletowanych
 • 2019.4.30.2 - usunięto problem z generowaniem dokumentów wystawionych na podstawie paragonów
 • 2019.1.21.1 - poprawiono mechanizm analizy kompletów na dokumencie; poprawiono proces wybierania dokumentów do procesu kompletacji
 • 2018.9.5.1 - dodano możliwość generowania dokumentu PW w cenie kartoteki kompletu
 • 2018.6.27.2 - dodano obsługę towarów oflagowanych; poprawki komunikatów zapisywanych w logach
 • 2018.1.17.1 - wprowadzono poprawki związane z nieprawidłowym przeliczaniem jednostek na dokumentach
 • 2017.9.13.1 - poprawiono wstawianie jednostek na dokument RW przy składnikach, których jednostka sprzedaży była inna niż podstawowa
 • 2017.8.22.1 - poprawiono realizację dokumentów ZK z harmonogramu; dodano sprawdzanie wersji programu z użyciem kombinacji klawiszy Ctrl+Insert w trakcie jego działania lub wchodząc w informacje 'O programie'
 • 2017.8.11.1 - rozwiązano problem z montowaniem kompletów dla dokumentów ZK. W ustawieniach programu dodano opcje związane z uwzględnianiem rezerwacji kompletów na poszczególnych dokumentach - domyślnie opcja jest włączona, aby montaż dokumentów wywołujących skutek magazynowy nie pobierał kompletów zmontowanych na potrzeby dokumentów ZK. Poprawiono obsługę resetowania statusu kompletacji. 
 • 2017.8.10.1 - dodano obsługę błędu braku przypisania magazynu dla procesowanych dokumentów; zdjęto weryfikację stanu towaru znajdującego się na ZK oprócz istniejących kompletów (brak towaru na stanie powodował zatrzymanie programu, który nie montował pozostałych na dokumencie kompletów); dodano mechanizm uwzględniający zmontowane komplety podczas montowania wielu ZK w czasie 1 sesji (dotychczas program nie montował kompletów w drugim przetwarzanym ZK, gdy na pierwszym znajdował się ten sam komplet - po zmontowaniu pierwszego ZK komplet już istniał, więc kompletowanie dla kolejnego ZK nie odbywało się) 
 • 2017.7.27.1 - usunięto problem z kompletacją dokumentu, na którym znajduje się usługa jednorazowa
 • 2017.4.7.1 - poprawiono obsługę dodatkowych jednostek miary
 • 2017.4.3.1 - dodano obsługę jednostek dodatkowych
 • 2017.1.27.1 - wprowadzono drobne poprawki optymalizacyjne oraz graficzne
 • 2017.1.23.4 - optymalizacja procesu działania programu z harmonogramu; wprowadzono ograniczenie możliwości wyboru wielu dokumentów w trybie interfejsowym (obecnie do jednorazowej operacji można wybrać tylko jeden typ dokumentu); do logu Info wprowadzono informację o uruchomieniu oraz zakończeniu pracy harmonogramu
 • 2017.1.16.1 - optymalizacja kodu programu
 • 2017.1.10.1 - poprawki optymalizacyjne działania programu z harmonogramem
 • 2016.12.30.1 - poprawiono procedurę realizacji dokumentów; poprawiono błąd związany z tworzeniem kompletów w PA
 • 2016.12.5.1 - dodano obsługę dokumentów WZ, WZv, PA, PAi
 • 2016.11.28.1 - dodano obsługę statusów rezerwacji dla dokumentów ZK; dodano kolumnę wyświetlającą status rezerwacji dla dokumentów ZK (w przypadku faktur, wartość kolumny będzie pusta)
 • 2016.8.11.1 - dodano obsługę dokumentów 'Zamówienie od klienta' (ZK); zmiana rodzaju domyślnej instalacji na globalną (zalecaną); drobne zmiany graficzne
 • 2016.3.31.1 - poprawiono błąd związany z obsługą sytuacji, gdy składnikiem kompletu jest usługa
 • 2016.2.25.1 - poprawiono różnicę zaokrągleń podczas wyliczania ceny z walut obcych wg kursu
 • 2016.2.22.1 - dodano wersję DEMO (50 kompletacji dokumentów); dodano komunikat z informacją, z jakiej wersji  programu użytkownik właśnie korzysta (demo czy wersja pełna); dodano informację o numerze dokumentu powiązanego w Uwagach, w RW i PW
 • 2016.2.19.1 - poprawiono obsługę sytuacji, gdy montowany komplet jest na stanie; dodano możliwość odświeżania przy użyciu klawisza F5,
 • 2016.2.12.2 - dodano komunikat informujący o niemożności dokonania kompletacji, jeśli na dokumencie FS znajdują się towary, których nie ma w wystarczającej ilości na stanie
 • 2016.1.20.1 - dodano opcję wyliczania ceny kompletu na podstawie FS