Wykaz zmian:

  • 2021.11.26.1 - dodanie mechanizmu wycofywania z oferty dystrybutora towarów, dla których w Subiekcie wyłączono kwalifikację do serwisu M/Store; dodanie opcjonalnego mechanizmu wycofywania z oferty danego Oddziału takich towarów, które mają zerowy stan magazynowy/ dostępność w powiązanym magazynie Subiekta; zmiana techniczna: wycofanie obsługi protokołu TLS 1.0 i 1.1
  • 2021.11.22.1 -  ZMIANA KLUCZOWA  - zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Podczas aktualizacji zostanie automatycznie pobrany i wczytany nowy plik licencji. Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane
  • 2021.11.16.1 - dodanie dokumentacji w menu program; poprawa mechanizmu wstawiania cen i ilości na pozycję zamówienia
  • 2021.11.3.3 - dodano generowanie zamówień 'netto' niezależnie od ustawień dla ZK w Subiekcie; dodano opcjonalne rozszerzone logowanie szczegółów synchronizacji towarów i kontrahentów w logu typu 'Info'; usunięto błąd związany z identyfikacją Oddziałów M/store; wprowadzono inne poprawki interfejsowe i funkcjonalne związane z uruchamianiem aplikacji oraz wprowadzaniem konfiguracji i ustawień
  • 2021.10.26.1 - modyfikacja mechanizmu obsługi jednostek miar - w przypadku braku definicji jednostki dodatkowej program identyfikuje użytą jednostkę i próbuje dopasować ją do jednostki i przelicznika rozpoznanego w M/store - w przypadku niedopasowania zwracany jest komunikat dla użytkownika; dodano Regulamin RODO; dodano informację o początku i końcu synchronizacji poszczególnych procesów do loga Info; drobne poprawki interfejsowe
  • 2021.10.20.1 - dodanie obsługi zgód RODO w menu program; usprawnienia procesu synchronizacji i dodanie mechanizmu przerwania synchronizacji na żądanie użytkownika; poprawienie treści wyświetlanych komunikatów; poprawki mechanizmu zerowania stanów magazynowych
  • 2021.10.19.1 - poprawiono mechanizm synchronizacji stanów; dodano ponowne dodawanie ZK po usunięciu dokumentu z Subiekta; poprawiono mechanizm aktualizacji produktów dystrybutora
  • 2021.8.17.1 - poprawiono mechanizm ustawień magazynów dla Oddziałów; dodano certyfikat pochodzenia oprogramowania; poprawki techniczne (DevExpress 21.1.4) i wizualne (przyciski i okna komunikatów)
  • 2021.6.25.1 - wersja preprod

*HF - Hotfix - szybka poprawka techniczna mająca na celu wyeliminowanie konkretnego błędu