Wykaz zmian:

 • 2022.2.28.2- zmiany w wersji:
  • poprawiono obsługę zamówień, na których występują towary, których nie ma w Subiekcie lub zostały w Subiekcie oznaczone jako nieaktywne;
  • usunięto błąd wysyłania ujemnego stanu w przypadku braku stanu magazynowego towarów objętych rezerwacją;
  • poprawiono okno definiowania niestandardowych jednostek miary;
  • dodano opcjonalne logowanie poleceń wysyłanych do API serwisu M/store, jest to funkcja serwisowa, którą można włączyć w przypadku zauważenia nieprawidłowości podczas synchronizacji danych
 • 2022.2.18.1 - poprawiono mechanizm synchronizacji elementów zmienionych - szybka synchronizacja obejmuje tylko te towary oraz tych kontrahentów, dla których w Subiekcie od czasu ostatniej synchronizacji zostały zarejestrowane zmiany (zmiana danych towaru, stanu magazynowego lub dostępności towaru, zmiana w danych kontrahenta)
 • 2022.1.28.4 - zmiany w wersji:
  • dodano mechanizm umożliwiający mapowanie niestandardowych jednostek miary użytkownika na jednostki stosowane w serwisie M/store;
  • funkcja serwisowa: dodano możliwość logowania wywołań wysyłanych do serwera w przypadku wystąpienia błędów w odpowiedzi serwera;
  • usunięto błędy występujące podczas synchronizacji towarów i zamówień związane ze zmianami wprowadzonymi przez M/store w dokumentacji plików wymiany
 • 2021.12.22.1 - poprawka techniczna związana ze zmianą typu danych pola Cena w API M/store; poprawki walidacji Ustawień w interfejsie programu; poprawki optymalizacyjne związane ze sposobem licencjonowania aplikacji
 • 2021.11.26.1 - dodanie mechanizmu wycofywania z oferty dystrybutora towarów, dla których w Subiekcie wyłączono kwalifikację do serwisu M/Store; dodanie opcjonalnego mechanizmu wycofywania z oferty danego Oddziału takich towarów, które mają zerowy stan magazynowy/ dostępność w powiązanym magazynie Subiekta; zmiana techniczna: wycofanie obsługi protokołu TLS 1.0 i 1.1

 • 2021.11.22.1 -  ZMIANA KLUCZOWA  - zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Podczas aktualizacji zostanie automatycznie pobrany i wczytany nowy plik licencji. Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane

  2021.11.16.1 - dodanie dokumentacji w menu program; poprawa mechanizmu wstawiania cen i ilości na pozycję zamówienia
 • 2021.11.3.3 - dodano generowanie zamówień 'netto' niezależnie od ustawień dla ZK w Subiekcie; dodano opcjonalne rozszerzone logowanie szczegółów synchronizacji towarów i kontrahentów w logu typu 'Info'; usunięto błąd związany z identyfikacją Oddziałów M/store; wprowadzono inne poprawki interfejsowe i funkcjonalne związane z uruchamianiem aplikacji oraz wprowadzaniem konfiguracji i ustawień
 • 2021.10.26.1 - modyfikacja mechanizmu obsługi jednostek miar - w przypadku braku definicji jednostki dodatkowej program identyfikuje użytą jednostkę i próbuje dopasować ją do jednostki i przelicznika rozpoznanego w M/store - w przypadku niedopasowania zwracany jest komunikat dla użytkownika; dodano Regulamin RODO; dodano informację o początku i końcu synchronizacji poszczególnych procesów do loga Info; drobne poprawki interfejsowe
 • 2021.10.20.1 - dodanie obsługi zgód RODO w menu program; usprawnienia procesu synchronizacji i dodanie mechanizmu przerwania synchronizacji na żądanie użytkownika; poprawienie treści wyświetlanych komunikatów; poprawki mechanizmu zerowania stanów magazynowych
 • 2021.10.19.1 - poprawiono mechanizm synchronizacji stanów; dodano ponowne dodawanie ZK po usunięciu dokumentu z Subiekta; poprawiono mechanizm aktualizacji produktów dystrybutora
 • 2021.8.17.1 - poprawiono mechanizm ustawień magazynów dla Oddziałów; dodano certyfikat pochodzenia oprogramowania; poprawki techniczne (DevExpress 21.1.4) i wizualne (przyciski i okna komunikatów)
 • 2021.6.25.1 - wersja preprod

*HF - Hotfix - szybka poprawka techniczna mająca na celu wyeliminowanie konkretnego błędu