Wykaz zmian:

  • 2021.8.17.1 - poprawiono mechanizm ustawień magazynów dla Oddziałów; dodano certyfikat pochodzenia oprogramowania; poprawki techniczne (DevExpress 21.1.4) i wizualne (przyciski i okna komunikatów)
  • 2021.6.25.1 - wersja preprod

*HF - Hotfix - szybka poprawka techniczna mająca na celu wyeliminowanie konkretnego błędu