Spis treści

Do czego służy dodatek InsERT Sfera GT? Spis treści ↑

Program Synchronizator M/store komunikuje się z bazą danych Subiekta GT poprzez dodatek InsERT Sfera. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że Sfera jest dodatkowym "pracownikiem", który wykonuje w Subiekcie czynności zlecone jej przez program zewnętrzny. 

Sfera musi być aktywna!
Warunkiem niezbędnym do poprawnej pracy programu jest aktywna licencja Sfery.

Do poprawnej pracy dodatku InsERT Sfera niezbędne jest wskazanie użytkownika Sfery. Może to być jeden z istniejących pracowników w Subiekcie (słownik Personel), jednak zalecamy, aby na potrzeby pracy programu Synchronizator M/store dodać nowego użytkownika Subiekta wyłącznie na potrzeby dodatku InsERT Sfera. Zalecamy, aby użytkownik ten miał maksymalne uprawnienia do pracy w Subiekcie. 

1 Użytkownik Sfery = 1 stanowisko Subiekta
Użytkownik Sfery zużywa stanowisko Subiekta. Należy zadbać o to, aby w czasie pracy programu Synchronizator M/store, liczba aktywnych stanowisk Subiekta uwzględniała istniejących użytkowników Sfery.


Jak założyć konto użytkownika dla Sfery? Początek sekcji ↑

Aby założyć nowe konto użytkownika należy zalogować się do konta Szefa. Następnie z paska modułów w Subiekcie wybrać kolejno Administracja, następnie Słowniki.


Z listy należy wybrać Personel, a następnie Dodaj:

Rysunek 1

Polecenie Dodaj tworzy nowego użytkownika:

Rysunek 2

Co zrobić, gdy nie mam aktywnej Sfery? Początek sekcji ↑

Jeśli w Subiekcie nie jest aktywna Sfera, należy ją zakupić i aktywować klucz licencyjny.


Na czas przeprowadzanych testów programu, można aktywować wersję próbną Sfery na 15 dni. Aby to zrobić, należy w Subiekcie wybrać ikonę Sfery, a następnie polecenie Aktywuj wersję próbną.


Rysunek 3

15 dni i co potem?
Jeżeli kiedykolwiek wcześniej Sfera była aktywowana na 15-dniowy okres próbny, ponowna aktywacja wersji próbnej nie jest możliwa. W takim przypadku należy zakupić licencję InsERT Sfera dla Subiekta GT.