Spis treści

Praca automatyczna – tryb bezinterfejsowy Spis treści ↑

Podczas pracy w oknie programu Synchronizator M/store użytkownik może manualnie rozpocząć procesy wymiany danych za pomocą przycisku. Jest to jednak rozwiązanie doraźne - głównym założeniem programu jest jego praca bezinterfejsowa, gdzie wymiana danych rozpoczyna się automatycznie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.


Za automatyczną pracę aplikacji odpowiadają zadania Harmonogramu zadań Windows. Poniżej kilka zdań jak tego dokonać.


Harmonogram zadań Windows Początek sekcji ↑

Dodawanie zadań bezpośrednio poprzez aplikację Harmonogram zadań Windows jest czynnością dla użytkowników średnio zaawansowanych. Poniżej kilka słów jak tego dokonać - będzie trochę skomplikowane, ale czeka atrakcyjna nagroda!


To zapinamy pasy i lecimy!

Użytkownik Sfery

Na początek należy zdefiniować Użytkownika Sfery w Konfiguracji programu Synchronizator M/store. Bez tego Harmonogram nie będzie działał. Serio!

Rysunek 1

Dla utrwalenia powtórzmy to jeszcze raz w żółtej ramce:

Ważne! Użytkownik Sfery musi być zdefiniowany
Zdefiniowanie użytkownika Sfery jest niezbędne do pracy Harmonogramu zadań Windows. Należy przy tym pamiętać, aby użytkownik ten miał wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania poszczególnych operacji w Subiekcie.

Obowiązkowe jest również uprawnienie użytkownika do korzystania z modułu ‘Zestawienia’ w Subiekcie.

Zalecane jest utworzenie w Subiekcie nowego, niezależnego użytkownika w Słowniku 'Personel', za pomocą którego program Synchronizator M/store będzie się komunikował z Subiektem. Najlepiej jest, gdy Użytkownik Sfery ma dostępne wszystkie uprawnienia w Subiekcie.


Dodawanie zadania Harmonogramu

Aby utworzyć zadanie Harmonogramu zadań Windows należy uruchomić systemową aplikację Harmonogram zadań.

Rysunek 2


Z Menu Akcja należy wybrać polecenie Utwórz zadanie podstawowe:

Rysunek 3

W Kreatorze w pierwszym kroku należy podać nazwę zadania, można również wpisać własny komentarz w polu Opis:

Rysunek 4

W kolejnym kroku należy ustawić Wyzwalacz, czyli określić jak często ma być wykonywane zadanie:

Rysunek 5

W kolejnym ustawieniu należy wpisać godzinę pierwszego uruchomienia zadania i określić częstotliwość dla kolejnych uruchomień:

Rysunek 6

Następnym krokiem jest zdefiniowanie akcji zadania. W tym przypadku będzie to Uruchom program:

Rysunek 7

W oknie Uruchamianie programu należy wskazać lokalizację pliku EXE, który uruchamia program (1).

Domyślna lokalizacja plików
Domyślnie program Synchronizator M/store instaluje się w katalogu:
C:\Program Files\LEO\Synchronizator M-store – dla systemów 32-bitowych
C:\Program Files (x86)\LEO\Synchronizator M-store – dla systemów 64-bitowych


Rysunek 8

W kolejnym kroku należy dodać argumenty (czyli parametry uruchomieniowe):

Parametry uruchomieniowe (Argumenty)

W trybie automatycznym (tak samo jak w trybie interfejsowym) można uruchomić pełną synchronizację (Wszystko) lub tylko elementów zmienionych. Każdy rodzaj synchronizacji jest uruchamiany przez oddzielny parametr uruchomieniowy (argument).


ArgumentUruchamiany proces
-wuruchamia synchronizację wszystkich elementów
-zuruchamia synchronizację tylko elementów zmienionych


Synchronizacja typu 'Wszystko' uruchamia kolejno wszystkie procesy wymiany danych przewidziane przez program. 


Podczas synchronizacji typu 'Zmienione', do serwisu M/store wysyłane są tylko te elementy, które zmieniły się w Subiekcie od czasu ostatniej synchronizacji (dane dotyczące towarów lub kontrahentów). Synchronizacja ta jest szybsza, powoduje mniejsze obciążenie łącza oraz serwera i może być wykonywana częściej. Nie dotyczy danych, które zmieniły się po stronie serwisu M/store (np. zamówienia).


Zalecamy, aby wykonywać synchronizację typu 'Wszystko' przynajmniej raz na dobę.


Gdzie wpisać argument?

Argument należy wpisać do pola 'Dodaj argumenty'.


Rysunek 9


Info
W polu 'Dodaj argumenty' może znajdować się tylko 1 argument.
Aby uruchamiać naprzemiennie oba typy synchronizacji (np. 'Wszystko' raz na dobę oraz 'Zmienione' raz na godzinę), należy dla każdego typu utworzyć oddzielne zadanie Harmonogramu Windows.


Ostatnim etapem działania Kreatora jest podsumowanie działania kreatora, w którym należy zaznaczyć polecenie Otwórz okno dialogowe Właściwości dla tego zadania… i wybrać polecenie Zakończ.

Rysunek 10


Ustawienia dodatkowe zadania Harmonogramu

W kilku kolejnych oknach edycji zadania należy jeszcze dokonać ustawień, które nie były dostępne z poziomu Kreatora


Na początku należy w zakładce Ogólne włączyć opcję Uruchom niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany oraz zaznaczyć pozycję Uruchom z najwyższymi uprawnieniami.

Rysunek 11

W zakładce Ustawienia należy zaznaczyć opcję Zatrzymaj zadanie, jeśli działa dłużej niż… Czas pracy programu uzależniony jest od ilości przetwarzanych danych. Ustalony czas nie może być krótszy niż przewidywany czas synchronizacji, ponieważ proces zostanie przerwany.

Rysunek 12

Aby zadanie wykonywało się częściej niż ustawione w kreatorze 1 raz na dzień, należy w zakładce Wyzwalacze wyedytować utworzony wcześniej wyzwalacz:

Rysunek 13

W oknie edycji wyzwalacza należy zaznaczyć Powtarzaj zadanie co, a następnie ustawić żądany odstęp czasowy. W polu przez następujący czas należy wybrać Nieograniczony.

Rysunek 14

Po wprowadzeniu zmian, należy potwierdzić je przyciskiem OK i zapisać wszystkie zmiany edycji zadania (ponownie OK).


Jeszcze tylko użytkownik/ hasło i kolejny raz OK. W tym miejscu wpisuje się nazwę użytkownika i hasło do systemu Windows!

Rysunek 15

Hasło
Aby utworzyć zadanie Harmonogramu, użytkownik Windows MUSI posiadać hasło.

Od tej pory synchronizacja będzie odbywała się w sposób automatyczny zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami.


Sukces!
Czas na obiecaną na początku rozdziału nagrodę - jeżeli przebrnąłeś przez tę instrukcję i udało Ci się utworzyć działające zadanie Harmonogramu Windows, możesz od dziś używać tytułu Średnio zaawansowany użytkownik Windowsa.