Jeżeli podczas korzystania z programu pojawi się taki komunikat jak:


Nie można załadować pliku lub zestawu 'System.ValueTuple, Version=4.0.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51' lub jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku. Nazwa pliku: 'System.ValueTuple, Version=4.0.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51'


Należy zaktualizować .NET Framework do najnowszej wersji:
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/thank-you/net48-web-installer