Wykaz zmian:


  • 2022.11.14.1 - zmieniono mechanizm licencyjny na automatyczny; poprawiono mechanizm generowania kodów kreskowych związany z uzupełnianiem luk w numeracji
  • 2022.9.2.1 - poprawiono mechanizm zapisu kodów do bazy danych; poprawiono mechanizm generowania kodu uwzględniając istniejące dodatkowe kody kreskowe w Subiekcie
  • 2022.8.4.1 - poprawiono wyświetlanie informacji o stanach magazynowych asortymentu w gridzie; wykluczono z listy towary dezaktywowane
  • 2022.4.13.1 - zoptymalizowano wczytywanie listy towarów do programu
  • 2021.11.4.1 - usunięto błąd pojawiający się podczas uruchamiania programu, gdy towary w Subiekcie zawierają kody kreskowe niezgodne ze standardem EAN
  • 2021.10.5.1 - aktualizacja architektury aplikacji oraz bibliotek współpracujących
  • 2021.8.23.2 - dodano obsługę sytuacji, gdy nie można nawiązać połączenia z bazą Subiekta; zaktualizowano ikonę i splash instalatora
  • 2021.6.2.1 - pierwsza wersja produkcyjna