Wykaz zmian:


 • 2024.5.15.1poprawiono mechanizm zarządzania uprawnieniami w aplikacji
 • 2024.1.31.1 - zoptymalizowano czas uruchomienia programu
 • 2024.1.16.1 - dostosowano działanie programu do wersji 48.1.0 Subiekta nexo PRO
 • 2023.11.22.1 - usprawniono mechanizm aktualizacji oprogramowania; usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL
 • 2023.5.10.1 - zoptymalizowano mechanizmy pobierające informacje o towarach
 • 2022.11.14.1 - zmieniono mechanizm licencyjny na automatyczny; poprawiono mechanizm generowania kodów kreskowych związany z uzupełnianiem luk w numeracji
 • 2022.9.2.1 - poprawiono mechanizm zapisu kodów do bazy danych; poprawiono mechanizm generowania kodu uwzględniając istniejące dodatkowe kody kreskowe w Subiekcie
 • 2022.8.4.1 - poprawiono wyświetlanie informacji o stanach magazynowych asortymentu w gridzie; wykluczono z listy towary dezaktywowane
 • 2022.4.13.1 - zoptymalizowano wczytywanie listy towarów do programu
 • 2021.11.4.1 - usunięto błąd pojawiający się podczas uruchamiania programu, gdy towary w Subiekcie zawierają kody kreskowe niezgodne ze standardem EAN
 • 2021.10.5.1 - aktualizacja architektury aplikacji oraz bibliotek współpracujących
 • 2021.8.23.2 - dodano obsługę sytuacji, gdy nie można nawiązać połączenia z bazą Subiekta; zaktualizowano ikonę i splash instalatora
 • 2021.6.2.1 - pierwsza wersja produkcyjna