Wykaz zmian:


  • 2021.8.23.2 - dodano obsługę sytuacji, gdy nie można nawiązać połączenia z bazą Subiekta; zaktualizowano ikonę i splash instalatora
  • 2021.6.2.1 - pierwsza wersja produkcyjna