Wykaz zmian:


  • 2021.9.29.1 - poprawiono mechanizm edycji zadania; poprawiono mechanizm wysyłki wiadomości do użytkowników Subiekta (ze słownika Personel)