Wykaz zmian:

 • 2024.5.15.1poprawiono mechanizm zarządzania uprawnieniami w aplikacji
 • 2024.1.16.2 - poprawiono mechanizmy zapisu profili do bazy danych; poprawiono działanie kontrolki nadawania uprawnień
 • 2023.11.21.1 - usprawniono mechanizm aktualizacji oprogramowania; usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL
 • 2022.7.4.1 - poprawiono mechanizm zapisu uprawnień do bazy danych
 • 2022.4.11.1 - usunięto błąd związany z przywracaniem maksymalnych uprawnień dla tych użytkowników Subiekta, którzy nie byli przyporządkowani do żadnego profilu w programie, a ich uprawnienia były ograniczone wyłącznie poprzez Subiekta

 • 2021.12.29.1 -  ZMIANA KLUCZOWA  Zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Plik licencji zostanie pobrany automatycznie i wczytany podczas pierwszego uruchomienia programu.

  Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane.

 • 2019.9.9.2 - dodano funkcję poprawiającą trigger związany z profilowaniem terminali i kas [Funkcja dostępna jest w menu "Program -> Opcje serwisowe -> Napraw profilowanie drukarek fiskalnych i terminali płatniczych". Po każdej aktualizacji Subiekta należy uruchomić tę opcję serwisową.]; zmodyfikowano mechanizm obsługi logów [wysyłanie i możliwość usuwania starych wpisów]
 • 2019.7.24.1 - dodano obsługę terminali płatniczych; dodano kolumnę symbol magazynu w zakładce Magazyny (status) 
 • 2017.4.10.1 - dodano kolumny informujące o tym, którego programu dotyczą poszczególne uprawnienia
 • 2016.11.2.1 - naprawiono problem pojawiający się przy zaznaczeniu więcej niż jednego magazynu
 • 2016.5.24.1 - dodanie kolumny 'Profil', wszędzie gdzie przypisuje się użytkownika (po stronach: Przypisani oraz Nieprzypisani); ustabilizowano procedurę aktywacji / dezaktywacji magazynu
 • 2016.5.5.1 - poprawiono zauważone błędy interfejsu; poprawiono obsługę wersji demo dla podmiotu testowego o nr. NIP 111-111-11-11
 • 2016.3.17.1 - dodano możliwości kopiowania grida szefa do pozostałych pracowników 
 • 2016.1.4.1 - dodano możliwości dezaktywacji magazynu
 • 2015.2.9.2 - wprowadzono zawężenie wyboru użytkowników oraz drukarek fiskalnych do tylko aktywnych w subiekcie
 • 2015.2.9.1- zmiana domyślnego wyszukiwania zawartości w gridach
 • 2015.1.29.1 - dodano kopiowanie gridów dla wielu użytkowników (multi-zaznaczanie użytkowników w gridach); zmieniono miejsce przechowywania licencji uruchamiającej wersję z pełną funkcjonalnością dla podmiotu testowego o nr. NIP 111-111-11-11 - plik 1111111111.licencji jest dostępny w katalogu 'Licencje' po wybraniu polecenia "Wczytaj plik licencji'
 • 2015.1.15 - optymalizacja kodu programu zwiększająca wydajność

 • 2014.12.1.1 - dodano obsługę listy modyfikacji (changeloga) w okienku "O programie"

 • 2014.11.17.1 - dodano plik licencji dla nr. NIP 111-111-11-11 - umożliwia prowadzenie testów na podmiocie testowym Subiekta. Plik jest zapisywany w C:\Users\Użytkownik\Documents\LEO\Profile Manager

 • 2014.10.28.2 - poprawiono błąd związany ze zbyt długą nazwą profilu; poprawiono błąd związany z nieprawidłowym przypisywaniu gridów

 • 2014.9.8.1 - poprawiono błąd związany z obsługą filtrów

 • 2014.7.28.1 - dodano wyświetlanie okienka ładowania podczas importu/eksportu profili

 • 2014.7.17.1 - poprawiono błąd dodawania użytkowników do profilu w oknie edycji profilu.

*HF - Hotfix - szybka poprawka techniczna mająca na celu wyeliminowanie konkretnego błędu