Wykaz zmian:

 • 2024.5.15.1poprawiono mechanizm zarządzania uprawnieniami w aplikacji
 • 2023.11.19.1usprawniono mechanizm aktualizacji oprogramowania; usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL
 • 2023.10.25.1 - uzupełniono funkcjonalność wyliczania wartości sprzedaży podlegającej korekcie o faktury zbiorcze w przypadku, gdy brane pod uwagę są grupy towarów
 • 2023.10.17.1 - dodano walidację użytkownika Sfery przy rozpoczęciu procesu generowania korekty; zmieniono nazwę odnośnika 'Wylicz wartość dla grup towarów'; poprawiono mechanizm wysyłki logów; dodano funkcjonalność wyliczania sumy (wartość netto) dla zaznaczonych dokumentów, gdy wybrano opcję 'Wylicz wartość dla grup towarów'; rozwiązano problem braku wyliczania wartości generowanej korekty dla opcji 'Wylicz wartość dla grup towarów'

 • 2021.12.23.1 -  ZMIANA KLUCZOWA  - zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Podczas aktualizacji zostanie automatycznie pobrany i wczytany nowy plik licencji.
  Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane

 • 2020.11.2.1 - zaktualizowano dodatkowy wzorzec wydruku KFS do wymagań 2020, dodano możliwość zapisania wzorca wydruku we wskazanej lokalizacji z poziomu menu Program; poprawka techniczna: zmieniono mechanizmy połączenia oraz wymiany danych z bazą danych Subiekta
 • 2020.4.23.1 - zniesiono wymóg uruchamiania programu z uprawnieniami administratora
 • 2017.1.19.1 - w pliku programu umieszczono wzorzec wydruku – jest on dodawany do folderu 'Wzorce wydruku' w katalogu instalacyjnym programu
 • 2016.11.17.2 - poprawiono flagowanie dokumentu korekty; wniesiono poprawki w zapisie i odczycie ustawień dla wybranej flagi
 • 2015.12.8.3 - Poprawiono błąd związany z podsumowaniem korekt; poprawiono mechanizm umieszczający dane kontrahenta w nagłówku tworzonej korekty zbiorczej
 • 2014.12.15.1 - dodano obsługę wystawiania korekt od wartości towarów wg ich grup oraz wyświetlanie faktur zaliczkowych zrealizowanych całkowicie
 • 2014.12.9.1 - dodano obsługę Navireo; poprawiono błąd umożliwiający pobieranie usług nieaktywnych
 • 2014.8.29.1 - usunięto błąd związany z wczytywaniem plików licencji
 • 2014.8.19.1 - program został dostosowany do współpracy z platformą x86; od bieżącej wersji wymagane jest posiadanie dodatku Microsoft .NET Framework w wersji 4.0 lub wyższej
 • 2014.7.4.1 - modyfikacja procedur tworzenia tabel w bazie danych
 • 2014.5.6.2 - dodano informację o dacie wystawienia faktury źródłowej do listy faktur źródłowych publikowanych w uwagach do dokumentu oraz przy użyciu dodatkowego wzorca wydruku; zmodyfikowano dodatkowy wzorzec wydruku, obecna wersja: 2014_KFS_1001.rpt
 • 2014.5.5.1 - usunięto mechanizm sprawdzający poprawność wybranego przedziału dat
 • 2014.2.12.1 - poprawiono mechanizm współpracy aplikacji z dodatkowym wzorcem wydruku
 • 2013.9.17.1- Wprowadzone zmiany:
  • W oknie głównym dodano kolumny Odbiorca symbol, Odbiorca nazwa oraz Odbiorca nazwa pełna - funkcjonalność ułatwia wyszukiwanie dokumentów wg miejsca dostawy.
  • W oknie Kontrahent poprawiono prezentowanie nazwy i nazwy pełnej kontrahenta
  • Dodano funkcję Wybór kolumn pozwalającą na dowolne kształtowanie zawartości tabel
  • Poprawiono błąd odświeżania okna po wybraniu kontrahenta
 • 2013.7.3.1 - poprawiono mechanizm umieszczający usługę na tworzonym dokumencie korekty

 • 2013.7.1.1 - poprawiono obsługę użytkowników posiadających hasło w Subiekcie

 • 2013.4.30.1 - usunięto błąd związany z obsługą opisów dokumentów źródłowych

 • 2013.4.17.1 - usunięto zapamiętywanie wybranego kontrahenta, przeniesiono przycisk uruchamiający generowanie dokumentu zbiorczego na górny pasek.