Wykaz zmian:

 • 2024.5.15.1poprawiono mechanizm zarządzania uprawnieniami w aplikacji
 • 2024.1.8.1dodano pole "Porównawcza jednostka miary" dla towarów i pozycji dokumentów
 • 2023.11.20.1usprawniono mechanizm aktualizacji oprogramowania; usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL
 • 2023.11.14.1 - dodano możliwość zapisu kodu EPL/ZPL drukowanej etykiety do logów programu
 • 2023.10.19.1 - poprawiono działanie kontrolki edycji kodu QR
 • 2023.10.12.1 - dodano obsługę pola WWW kartoteki towarowej dla obiektu kod QR;
  poprawiono drukowanie grafik dla wydruków realizowanych w języku ZPL

 • 2022.4.25.1 - poprawiono mechanizm wyświetlania towarów zmienionych
 • 2021.12.20.1 -  ZMIANA KLUCZOWA  Zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Plik licencji zostanie pobrany automatycznie i wczytany podczas pierwszego uruchomienia programu.

  Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane.

 • 2019.10.28.1 - poprawa funkcjonalności wyboru ilości drukowanych etykiet podczas korzystania z opcji 'Szybkie drukowanie'
 • 2019.10.23.1 - dodano możliwość wyboru ilości drukowanych etykiet podczas korzystania z funkcji 'Szybkie drukowanie'; uprawnienie dla menu kontekstowego tabeli oraz typów dokumentów
 • 2019.7.26.1 - poprawa mechanizmu aplikacji
  2019.7.24.1 - dodano możliwość pobierania pola 'Dokument powiązany' z Subiekta; poprawiono funkcję zwijania tekstu [gdy wyraz nie mieści się w wierszu, jest przenoszony do nowej linii]
 • 2019.3.18.1 - dodano opcjonalne sterowanie filtrem cech towarów na dokumencie - przy włączonym filtrze w przypadku dużej liczby cech oraz wielu dokumentów w Subiekcie, wyliczanie listy dokumentów może trwać długo lub zostać przerwane
 • 2019.3.13.1 - zmieniono sortowanie list z szablonami etykiety na alfabetyczny; poprawiono błąd druku pola dynamicznego w trybie "Szybkie drukowanie"
 • 2018.2.12.1 - dodano możliwość filtrowania towarów na dokumentach według cechy towaru; poprawiono mechanizm usuwania polskich znaków diakrytycznych (ą → a) dla pola 'Uwagi' oraz pól własnych
 • 2018.1.16.1 - dodano możliwość drukowania zdjęć produktów ('Zdjęcie główne' lub 'Zdjęcie' jako pierwsze napotkane, czyli o najniższym ID); poprawa mechanizmu generowania etykiety testowej
 • 2017.12.7.1 - do okna informacji dodano wiadomość o warunkach technicznych projektowania etykiet zawierających kod kreskowy; poprawiono błąd związany z powielaniem tekstu w polach podczas działania mechanizmu zawijania tekstu
 • 2017.10.17.1 - poprawka techniczna: usprawniono proces tworzenia procedur wewnętrznych aplikacji
 • 2017.9.25.1 - dodano możliwość umieszczenia w polu dynamicznym jednego wpisu dla wszystkich etykiet, w jednej sesji druku (tryb 'Towary na dokumentach' oraz 'Dokumenty'); poprawiono błąd kontrolki przy dodawaniu kodu QR podczas tworzenia szablonu etykiety
 • 2017.9.21.1 - dodano możliwość umieszczenia w polu dynamicznym jednego wpisu dla wszystkich etykiet, w jednej sesji druku (tryb 'Towary')
 • 2017.8.10.1 - dodano obsługę automatycznego zawijania tekstu dla każdego pola; dodano grafikę z instrukcją definiowania pól tekstowych; dodano obsługę kodu kreskowego dla dokumentów
 • 2017.2.20.1 - dodano obsługę usług jednorazowych
 • 2016.12.28.1 - dodano obsługę Producenta towaru; dodano aktualizację triggerów podczas aktualizacji programu
 • 2016.10.25.1 - poprawiono mechanizm importu etykiet: gdy drukarki nie ma w systemie - wyświetla się odpowiedni komunikat, dozwolony jest zapis etykiety z nieprzypisaną drukarką
 • 2016.10.24.1 - poprawiono mechanizm aktualizacji dat w produktach zmienionych ponownie (Korekta towarów)
 • 2016.5.4.1 - poprawiono metodę określania długości drukowanego tekstu
 • 2016.4.22.2 - dodano pomijanie pozycji, które są usługą jednorazową
 • 2016.4.15.3 - (pole etykiety) dodano szczegółową obsługę operatora - można ustalić {format} {imię} {nazwisko}; poprawiono zapamiętywanie układu kolumn w zakładce 'Towary na dokumentach'
 • 2016.4.14.1 - dodano możliwość umieszczenia daty i godziny wydruku etykiety wraz z możliwością ustawiania różnych formatów dat (DD/MM/RRRR; DD/MM/RR; MM/RRRR; MM/RR); możliwość dodania użytkownika zalogowanego do programu wraz z prefiksem; dodano możliwość wyboru dodatkowych kolumn: grupa towaru oraz standardowe pole własne w rozwinięciu dokumentu
 • 2016.4.6.1 - poprawiono mechanizm pobierania grida, dodanego do okna pola dynamicznego
 • 2016.3.30.1 - dodano 'Pole dynamiczne' do definicji etykiety; dodano mnożnik ilości etykiet do okna głównego programu; dodano kolumnę 'Kategoria dokumentu' do tabel 'Towary na dokumentach' i 'Dokumenty' - z możliwością sterowania jej wyświetlaniem; dodano gotowe devexpresowe funkcje filtra 
 • 2016.3.17.1 - dodano usuwanie elementów html z pola charakterystyki dla wydruku z listy towarów na dokumentach; dodano obsługę pola 'data przydatności do spożycia' dla wydruku z listy towarów na dokumentach
  2016.2.3.1 - dodano zapamiętywanie kolejności kolumn w widoku towarów; poprawiono moduł wyszukiwania towarów w tabeli 'Towary'
 • 2016.1.12.1 - modyfikacja sposobu zapamiętywania położenia kolumn
 • 2016.1.5.1 - dodano nową funkcjonalność 'szybkie drukowanie'; dodano oznaczenie dokumentu, jako 'wydrukowany' – informacja czy na podstawie dokumentu zostały wydrukowane etykiety; dodano filtr 'wydrukowanych dokumentów' – po zrealizowaniu dokumentu, będzie on znikał z listy; dodano komunikat informacyjny, pojawiający się, jeśli definicja co najmniej jednego pola użytego na etykiecie została usunięta z Subiekta
 • 2015.11.4.1 - dodano możliwość drukowania informacji dot. dokumentu; poprawiono sposób zapisywania etykiet z umieszczoną grafiką
 • 2015.9.30.1 - dodano filtrowanie na liście dokumentów; ustawiono 30-dniowy okres wyświetlania dokumentów
 • 2015.9.28.1 - zmiana nazwy 'Termin ważności' dla towarów na 'Data przydatności do spożycia'; dodano własną metodę obsługi HTML; dodano funkcję 'zapamiętywania' wszystkich ustawień na tabelach 'Lista towarów' i 'Lista dokumentów'