Wykaz zmian:


 • 2024.5.15.1poprawiono mechanizm zarządzania uprawnieniami w aplikacji
 • 2024.3.12.1poprawiono rozpoznanie użytkownika Sfery dla Harmonogramu zadań Windows; kompilacja 64-bitowa (aplikacja nie zadziała w systemach 32-bitowych)
 • 2023.12.20.1poprawiono działanie mechanizmu potwierdzenia doręczeń wiadomości e-mail
 • 2023.11.19.1usprawniono mechanizm aktualizacji oprogramowania; usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL; zaktualizowano bibliotekę obsługi e-mail
 • 2023.9.6.1 - poprawiono wczytywanie adresów E-mail opiekunów kontrahentów
 • 2023.9.4.3 - zmieniono mechanizmy wysyłki wiadomości E-mail
 • 2023.9.4.1 -  ZMIANA KLUCZOWA  - zmiana metody licencjonowania aplikacji. Zmiana ma charakter techniczny i polega na ujednoliceniu sposobu licencjonowania aplikacji LEO. Podczas aktualizacji zostanie automatycznie pobrany i wczytany nowy plik licencji. Począwszy od tej wersji, dotychczasowe pliki licencji używane w poprzednich wersjach programu nie będą obsługiwane
 • 2022.4.22.1 - poprawiono mechanizm wyliczający sumę należności na liście dokumentów
 • 2020.6.22.1 - dodano obsługę pól własnych zaawansowanych w wersji 2; modyfikacja związana z zakończeniem wsparcia protokołów szyfrowania TLS 1.0 oraz TLS 1.1 przez serwis SMS.API
 • 2020.3.5.1 - dodano możliwość umieszczenia linku do szybkiej płatności w wysyłanej wiadomości email oraz SMS [funkcjonalność jest dostępna w kreatorze tabeli windykacyjnej (email) lub w szablonie wiadomości (SMS)]; dodano kwalifikatory dla dokumentów podlegających windykacji [flaga dokumentu oraz wpis w polu 'Uwagi']
 • 2019.8.12.1 - dodano możliwość wysyłania wiadomości windykacyjnych również do opiekuna klienta
 • 2019.2.12.1 - dodano możliwość wyboru pobierania zobowiązań pochodzących z Gestora; poprawiono mechanizm wysyłania przypomnień dla przedziału [0,0]
 • 2019.1.23.1 - poprawiono mechanizm współpracy aplikacji z Harmonogramem zadań Windows
 • 2018.10.2.1 - dodano możliwość ustawienia progu należności, po przekroczeniu którego będą wysyłane wiadomości
 • 2018.7.9.1 - poprawiono mechanizm weryfikacji ustawień: zniesiono wymagalność wpisania konfiguracji konta email, gdy użytkownik korzysta wyłącznie z trybu wysyłki SMS; dodano obsługę celów przetwarzania (dostosowanie do RODO); dodano formularz zgłoszeniowy użytkownika (obsługa błędów aplikacji oraz sugestii dotyczących działania programu).
 • 2018.5.30.1 - poprawka w informacji dotyczącej korzystania z usługi SMS.API
 • 2018.5.25.1 - dodano nową funkcjonalność: adres lub telefon jako kwalifikator wysyłki. W trybie tym wpisanie do Subiekta adresu email lub numeru telefonu kwalifikuje do wysyłki odpowiednio wiadomości email lub SMS. Brak określenia adresu lub telefonu pomija kontrahenta bez komunikatu o błędzie. Przyjęta metoda powoduje, że użytkownik kwalifikuje też rodzaj powiadomienia (email lub SMS) z poziomu Subiekta wpisując odpowiednio adres email i/lub nr tel.
  Dodano możliwość umieszczenia adresów email oraz numerów telefonów w polach własnych kontrahenta; dodano możliwość wysyłania wiadomości na wiele adresów umieszczonych w jednym polu w Subiekcie. Adresy muszą być oddzielone przecinkiem (adres1@demo.pl,adres2@demo.pl); zmieniono sposób sortowania tabeli należności w wiadomości email; drobne poprawki wizerunkowe oraz zmiana brzmienia niektórych komunikatów.