Wykaz zmian:

 • 2024.5.7.1 - poprawiono aktualizację adresu kontrahenta w kartotece
 • 2024.4.19.1 - poprawiono weryfikację użytkownika Sfery oraz jego uprawnień do logowania podczas uruchomiania programu; zaktualizowano mechanizmy poczty e-mail
 • 2024.4.8.1 - optymalizacja działania programu
 • 2024.4.4.1 - optymalizacja działania uprawnień w programie
 • 2024.3.20.1 - optymalizacja działania programu; zaktualizowano mechanizmy obsługi poczty e-mail
 • 2024.2.28.1 - poprawiono działanie opcji "Logowanie do Subiekta (Sfery) przy pomocy użytkownika aktualnie zalogowanego do programu (Tryb interfejsowy)"; kompilacja 64-bitowa (program nie zadziała już w systemach 32-bitowych); poprawiono ustawianie statusów dla zamówień zrealizowanych jako WZ oraz WZv
 • 2023.11.16.1 - zaktualizowano biblioteki obsługi poczty; poprawiono mechanizm zarządzania połączeniami SQL
 • 2023.11.10.1 - dodano przenoszenie numeru NIP do opisu pozycji zamówienia; dodano numer zamówienia z WooCommerce do logów ekranowych przy pomyślnym dodaniu ZK do Subiekta nexo; dodano możliwość aktualizacji kartoteki kontrahenta w trakcie dodawania zamówień
 • 2022.10.3.1 - poprawiono działanie programu w Windows 11 22H2
 • 2022.7.12.1 - zmieniono sposób ustawienia daty wprowadzenia dokumentu - data opłacenia zamówienia lub – w przypadku jej braku – data bieżąca
 • 2022.6.22.5 - poprawiono działanie mechanizmu uruchamiania poszczególnych procesów programu poprzez Harmonogram zadań Windows
 • 2022.6.13.1 - poprawiono mechanizm wstawiania dat na dokumenty sprzedaży; poprawiono mechanizm kwalifikacji dokumentów PDF do wysyłki poprzez email; dodano mechanizm aktualizacji adresu email w kartotece kontrahenta w Subiekcie

*HF - Hotfix - szybka poprawka techniczna mająca na celu wyeliminowanie konkretnego błędu