Wykaz zmian:

  • 2022.7.12.1 - zmieniono sposób ustawienia daty wprowadzenia dokumentu - data opłacenia zamówienia lub – w przypadku jej braku – data bieżąca
  • 2022.6.22.5 - poprawiono działanie mechanizmu uruchamiania poszczególnych procesów programu poprzez Harmonogram zadań Windows
  • 2022.6.13.1 - poprawiono mechanizm wstawiania dat na dokumenty sprzedaży; poprawiono mechanizm kwalifikacji dokumentów PDF do wysyłki poprzez email; dodano mechanizm aktualizacji adresu email w kartotece kontrahenta w Subiekcie

*HF - Hotfix - szybka poprawka techniczna mająca na celu wyeliminowanie konkretnego błędu