W celu zmiany magazynu, z którego raportowane są stany do Zalando, raportowanych cen lub cechy, która kwalifikuje wysyłane towary do Zalando, należy edytować plik ustawień.


Poniższych zapytań można również użyć, w celu sprawdzenia skąd pobierane są dane, które są aktualnie raportowane. 


Informację jak dodać zapytanie do Subiekta GT, można znaleźć tutaj.


Zapytanie zwracające Id magazynów.

SELECT mag_Id AS [ID magazynu], mag_Symbol AS [Symbol magazynu], mag_Nazwa AS [Nazwa magazynu] FROM sl_Magazyn

WHERE mag_Status=1


Zapytanie zwracające id cech towarów.

SELECT ctw_Id AS [ID cechy], ctw_Nazwa AS [Nazwa cechy] from sl_CechaTw

WHERE ctw_Nazwa LIKE '{T:Nazwa cechy rozpoczyna się od:}%'


Zapytanie zwracające nazwę poziomów cen.  

SELECT

CASE WHEN twp_NazwaCeny1 LIKE '' THEN '' ELSE twp_NazwaCeny1 + ' - tc_CenaBrutto1' END AS [tc_CenaBrutto1],

CASE WHEN twp_NazwaCeny2 LIKE '' THEN '' ELSE twp_NazwaCeny2 + ' - tc_CenaBrutto2' END AS [tc_CenaBrutto2],

CASE WHEN twp_NazwaCeny3 LIKE '' THEN '' ELSE twp_NazwaCeny3 + ' - tc_CenaBrutto3' END AS [tc_CenaBrutto3],

CASE WHEN twp_NazwaCeny4 LIKE '' THEN '' ELSE twp_NazwaCeny4 + ' - tc_CenaBrutto4' END AS [tc_CenaBrutto4],

CASE WHEN twp_NazwaCeny5 LIKE '' THEN '' ELSE twp_NazwaCeny5 + ' - tc_CenaBrutto5' END AS [tc_CenaBrutto5],

CASE WHEN twp_NazwaCeny6 LIKE '' THEN '' ELSE twp_NazwaCeny6 + ' - tc_CenaBrutto6' END AS [tc_CenaBrutto6],

CASE WHEN twp_NazwaCeny7 LIKE '' THEN '' ELSE twp_NazwaCeny7 + ' - tc_CenaBrutto7' END AS [tc_CenaBrutto8],

CASE WHEN twp_NazwaCeny8 LIKE '' THEN '' ELSE twp_NazwaCeny8+ ' - tc_CenaBrutto8' END AS [tc_CenaBrutto8],

CASE WHEN twp_NazwaCeny9 LIKE '' THEN '' ELSE twp_NazwaCeny9+ ' - tc_CenaBrutto9' END AS [tc_CenaBrutto9],

CASE WHEN twp_NazwaCeny10 LIKE '' THEN '' ELSE twp_NazwaCeny10+ ' - tc_CenaBrutto10' END AS [tc_CenaBrutto10] FROM tw_Parametr


Uwaga! W przypadku cen, w ustawieniach należy wprowadzić wartość po myślniku.