W celu zmiany magazynu, z którego raportowane są stany do Zalando, raportowanych cen lub cechy, która kwalifikuje wysyłane towary do Zalando, należy edytować plik ustawień.


Poniższych zapytań można również użyć, w celu sprawdzenia skąd pobierane są dane, które są aktualnie raportowane.Zapytanie zwracające Id magazynów.

SELECT Mag_MagId AS [ID magazynu], Mag_Symbol AS [Symbol magazynu], Mag_nazwa AS [Nazwa magazynu] FROM CDN.Magazyny


Zapytanie zwracające id grup towarów.

SELECT TwG_GidNumer AS [ID grupy], Twg_Kod AS [Symbol Grupy], Twg_Nazwa AS [Nazwa Grupy] FROM CDN.TwrGrupy

WHERE TwG_GIDTyp=-16


Zapytanie zwracające nazwę poziomów cen.  

SELECT DfC_DfCId AS [ID ceny], DfC_Nazwa AS [Nazwa ceny] from CDN.DefCeny


Do wykonania zapytań, potrzebne będzie narzędzie MS Management Studio

W przypadku problemów z wykonaniem zapytań proszę o kontakt z informatykiem.