Generowane pliki do Zalando można zapisywać na dysku w katalogu aplikacji. 

W tym celu w pliku z ustawieniami aplikacji należy ustawić w polu <saveFiles> parametr T.


Informacje o lokalizacji pliku ustawień można znaleźć tutaj:

- dla Subiekta GT: https://leosj.freshdesk.com/a/solutions/articles/44002349840

- dla Comarch Optima: https://leosj.freshdesk.com/a/solutions/articles/44002349854


Plik settings.xml należy otworzyć dowolnym edytorem tekstowym, np. notatnik


Następnie należy odnaleźć pole <saveFiles> i wprowadzić w nim wartość T.


Wprowadzone zmiany w pliku należy zapisać. 


Po wykonaniu powyższych czynności można manualnie wygenerować pliki i wysłać do Zalando. W tym celu należy uruchomić aplikację. Informacje jak to zrobić można znaleźć tutaj: https://leosj.freshdesk.com/a/solutions/articles/44002355755


Uwaga!

Docelowo zalecamy, żeby pole <saveFiles> było puste. Opcja zapisywania plików na dysku jest opcją serwisową i powinna być włączona tylko w celu weryfikacji wysyłanych danych.