W celu uruchomienia automatycznego raportowania informacji o stanach i cenach towarów należy dodać zadanie w harmonogramie zadań Windows. 


Dodawanie zadania Harmonogramu

Aby utworzyć zadanie Harmonogramu zadań Windows należy uruchomić systemową aplikację Harmonogram zadań.


Z Menu Akcja należy wybrać polecenie Utwórz zadanie podstawowe:

W Kreatorze w pierwszym kroku należy podać nazwę zadania, można również wpisać własny komentarz w polu Opis:W kolejnym kroku należy ustawić Wyzwalacz, czyli określić jak często ma być wykonywane zadanie:

W kolejnym ustawieniu należy wpisać godzinę pierwszego uruchomienia zadania i określić częstotliwość dla kolejnych uruchomień:

Następnym krokiem jest zdefiniowanie akcji zadania. W tym przypadku będzie to Uruchom program:

W oknie Uruchamianie programu należy wskazać lokalizację pliku EXE, który uruchamia program (1).


Domyślna lokalizacja plików
Domyślnie program instaluje się w katalogu:
C:\Program Files\LEO\ZalandoCR– dla systemów 32-bitowych
C:\Program Files (x86)\LEO\ZalandoCR – dla systemów 64-bitowychJako argument należy podać wW ostatnim kroku należy wybrać opcję Otwórz okno dialogowe Właściwości dla tego zadania, kiedy kliknę przycisk Zakończ oraz wybrać przycisk Zakończ.


W nowo otwartym oknie należy przejść na zakładkę Wyzwalacze i wybrać opcję Edytuj


W kolejnym kroku należy określić jak często pliki mają być generowane do Zalando. W tym celu, należy skorzystać z opcji Powtarzaj zadanie co...


Wprowadzone zmiany należy zapisać. Od tej pory pliki będą generowane zgodnie z harmonogramem zadań Windows.