Wykaz zmian:

 • 2024.4.19.1poprawiono weryfikację użytkownika Sfery oraz jego uprawnień do logowania podczas uruchomiania programu; zaktualizowano mechanizmy poczty e-mail
 • 2024.4.4.1zoptymalizowano działanie uprawnień w programie; zaktualizowano mechanizmy poczty e-mail
 • 2024.2.22.1usunięto błąd związany z synchronizacją zbyt długiej nazwy kontrahenta, teraz jest ograniczana do 50 znaków; dla nowych kontrahentów dodano wypełnianie pola "Nazwa pełna" wartością bez ww. ograniczenia; kompilacja 64-bitowa (program nie zadziała w systemach 32-bitowych)
 • 2024.2.7.2rozszerzono mechanizm logowania błędów; dodano możliwość umieszczenia identyfikatora płatności, loginu Allegro kupującego oraz sposobu dostawy w uwagach dodawanego zamówienia; poprawiono mechanizm identyfikacji kontrahenta; poprawiono mechanizm dodawania kontrahenta jednorazowego; poprawiono formatowanie uwag w zamówieniu
 • 2023.11.23.1poprawiono mechanizm autoryzacji w Allegro
 • 2023.11.17.1usprawniono mechanizm aktualizacji oprogramowania; usprawniono mechanizm zarządzania połączeniami SQL
 • 2023.9.11.1 - poprawiono mechanizm zapisu i odczytu konfiguracji SMTP; poprawiono mechanizm dodawania zamówień z wieloma pozycjami; usprawniono mechanizm wysyłki logów programu
 • 2022.11.25.1 - poprawiono mechanizm aktywacji aukcji ze stanem zerowym
 • 2022.10.26.1 dodano obsługę dwunastoznakowych kodów UPC; poprawiono mechanizm identyfikacji towarów
 • 2022.10.12.2 dodano obsługę limitów zapytań do API Allegro; dodano kwalifikację towarów podlegających synchronizacji stanów magazynowych po stronie Subiekta
 • 2022.10.11.1 - dodano obsługę wyjątków przy pobieraniu aukcji; dodano logowanie informacji o identyfikatorach aukcji, których nie udało się pobrać w trakcie synchronizacji stanów magazynowych; dodano pobieranie aukcji tylko aktywnych, gdy w ustawieniach nie zostało zaznaczone pole "Aktywacja aukcji przy powracającym stanie magazynowym"; dodano komunikat ostrzegawczy przy włączeniu opcji "Aktywacja aukcji przy powracającym stanie magazynowym"
 • 2022.10.6.1 - usprawniono działanie programu z poziomu Harmonogramu zadań Windows; zoptymalizowano przechowywaną ilość informacji o stanach zmienionych
 • 2022.10.5.1 - pierwsza wersja publiczna

*HF - Hotfix - szybka poprawka techniczna mająca na celu wyeliminowanie konkretnego błędu