Wykaz zmian:

  • 2023.9.11.1 - poprawiono mechanizm zapisu i odczytu konfiguracji SMTP; poprawiono mechanizm dodawania zamówień z wieloma pozycjami; usprawniono mechanizm wysyłki logów programu
  • 2022.11.25.1 - poprawiono mechanizm aktywacji aukcji ze stanem zerowym
  • 2022.10.26.1 dodano obsługę dwunastoznakowych kodów UPC; poprawiono mechanizm identyfikacji towarów
  • 2022.10.12.2 dodano obsługę limitów zapytań do API Allegro; dodano kwalifikację towarów podlegających synchronizacji stanów magazynowych po stronie Subiekta
  • 2022.10.11.1 - dodano obsługę wyjątków przy pobieraniu aukcji; dodano logowanie informacji o identyfikatorach aukcji, których nie udało się pobrać w trakcie synchronizacji stanów magazynowych; dodano pobieranie aukcji tylko aktywnych, gdy w ustawieniach nie zostało zaznaczone pole "Aktywacja aukcji przy powracającym stanie magazynowym"; dodano komunikat ostrzegawczy przy włączeniu opcji "Aktywacja aukcji przy powracającym stanie magazynowym"
  • 2022.10.6.1 - usprawniono działanie programu z poziomu Harmonogramu zadań Windows; zoptymalizowano przechowywaną ilość informacji o stanach zmienionych
  • 2022.10.5.1 - pierwsza wersja publiczna

*HF - Hotfix - szybka poprawka techniczna mająca na celu wyeliminowanie konkretnego błędu