SPIS TREŚCI

Do czego służy program? Spis treści ↑

Program Synchronizator Allegro jest przeznaczony dla tych użytkowników serwisu Allegro, którzy prowadzą gospodarkę magazynowo-handlową korzystając z programu InsERT Subiekt GT lub Navireo. Pozwala na zintegrowanie Subiekta GT lub Navireo z serwisem Allegro.


Synchronizator Allegro:

 • umożliwia synchronizację jednocześnie wielu kont w serwisie Allegro
 • szybko aktualizuje stany magazynowe Allegro na podstawie stanów w Subiekcie
 • automatycznie pobiera zamówienia z Allegro i zapisuje je w Subiekcie
 • automatycznie generuje dokumenty sprzedaży w Subiekcie na podstawie zamówień z Allegro
 • automatycznie wysyła dokument sprzedaży w postaci pliku PDF do klienta
 • automatycznie rejestruje sprzedaż na drukarce fiskalnej
 • automatycznie ustawia status aukcji Allegro na podstawie akcji w Subiekcie


Wymagania systemoweSpis treści ↑

Program Synchronizator Allegro posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program Subiekt GT:

Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są:

 • Subiekt GT 1.49 lub nowszy / Navireo 1.25 lub nowsze,
 • dodatek InsERT Sfera dla Subiekta GT
 • system operacyjny Windows 8 lub wyższy
 • Microsoft .NET Framework 4.6.1 lub wyższy
 • Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy


Sposób licencjonowania - SubskrypcjaSpis treści ↑

Licencja aplikacji opiera się o model subskrypcyjny. Rozliczanie odbywa się w sposób automatyczny poprzez systemy Payu lub PayPal.

Odnawianie licencji może odbywać się automatycznie co wskazany okres rozliczeniowy, przy czym subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. Możliwe jest też z manualne odnawianie subskrypcji.

Z programu można korzystać wyłącznie wtedy, gdy subskrypcja jest aktywna. W przypadku wygaśnięcia lub rezygnacji z subskrypcji program przestanie funkcjonować.

Przez pierwsze 14 dni od zamówienia program działa w trybie darmowej wersji trial. W tym czasie można zrezygnować z subskrypcji bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.


Wersja demonstracyjna - darmowy trialSpis treści ↑

Z wszystkimi funkcjonalnościami programu Synchronizator Allegro można się zapoznać, pobierając go ze strony https://leo.pl/sklep/synchronizator-allegro/.

Program przez pierwsze 14 dni od pobrania pracuje jako darmowa wersja trial, oferując pełny zakres swoich możliwości. Program można uruchomić na swoich danych rzeczywistych (podmiot roboczy) lub na podmiocie testowym Subiekta (--> Jak założyć podmiot testowy Subiekta?).


Jak uruchomić wersję trial?
Aby uruchomić darmową wersję trial, wystarczy założyć w sklepie konto użytkownika, pobrać program i zainstalować na swoim stanowisku.

Plik licencji uruchamiający darmową wersję trial zostanie pobrany automatycznie podczas instalacji programu.

Subskrypcja
UWAGA! Aplikacja pracuje w oparciu o model subskrypcyjny – środki zostaną pobrane dopiero po upływie 14 dni.
Do tego czasu można pracować z programem w wersji pełnej, a w dowolnej chwili anulować subskrypcję nie ponosząc żadnych opłat!.


Licencja trial nie pobrała się automatycznieSpis treści ↑

Może się zdarzyć, że z przyczyn technicznych (np. chwilowy brak połączenia z Internetem lub brak dostępu do sieci dla wybranego stanowiska pracowniczego), plik licencji nie wczytał się automatycznie podczas procesu instalacji i pierwszego uruchomienia programu.

W takim przypadku jest możliwość pobrania pliku licencji z wiadomości email wysłanej podczas zamawiania programu. Pobrany plik należy zapisać na dysku, a następnie wczytać do programu – szczegółowo proces ten omówiono w rozdziale Jak wczytać plik licencji?


Jak założyć podmiot testowy Subiekta GTSpis treści ↑

Program Synchronizator Allegro można również sprawdzić na testowym podmiocie Subiekta. Użycie podmiotu testowego pozwala na sprawdzenie wszystkich funkcji programu bez potrzeby ingerowania w swoją rzeczywistą bazę danych Subiekta. Podmiot testowy musi mieć wpisany nr NIP taki sam, jaki został użyty do wygenerowania licencji trial.

Z testowego podmiotu można korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia. Założenie testowego podmiotu jest łatwe i trwa kilka minut.

Po zakończeniu testów niepotrzebny podmiot testowy można usunąć za pomocą Programu Serwisowego, wchodzącego w skład pakietu oprogramowania InsERT GT.


Czy muszę zakładać podmiot testowy?
Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli test będzie odbywał się na istniejącym podmiocie rzeczywistym, można pominąć ten punkt.

W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję Nowy, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu i nacisnąć przycisk OK.

Rys. 1

W następnym oknie należy wybrać opcję Wersja próbna i zaznaczyć Wpisz dane przykładowe. Następnie należy nacisnąć przycisk OK.

Rys. 2

Program Subiekt GT przeprowadzi procedurę tworzenia nowego podmiotu i wpisze do niego dane przykładowe. Gdy podmiot będzie gotowy, wyświetli się okno Subiekta z wyborem użytkownika do rozpoczęcia pracy z programem na nowo utworzonym podmiocie.


Aktualizacja programuSpis treści ↑

Informacje o możliwości zainstalowania nowej wersji programu znajdują się w górnej części okna programu na pasku zakładek.

Rys. 1

Informacja o dostępnej aktualizacji pojawia się również w momencie otwarcia okna 'O programie'.

Rys.2