Jeżeli synchronizacja towarów zostaje przerwana przez błąd: 


Newtonsoft.Json.JsonSerializationException: Cannot deserialize the current JSON array (e.g. [1,2,3]) into type 'System.Collections.Generic.IDictionary`2[System.String,ShoperRestDataTypes.OptionValueTranslation]' because the type requires a JSON object (e.g. {"name":"value"}) to deserialize correctly.


oznacza to, że w sklepie shoper znajduje się zestaw (lub zestawy) wariantów, którego cecha posiada pustą wartość/wartości., jak na zrzucie ekranu poniżej:Te puste wartości cech należy usunąć. Po usunięciu wadliwych wartości cech w zestawach synchronizacja towarów powinna zakończyć się pomyślnie.


Jeżeli podczas weryfikacji okaże się, że sytuacja taka nie zachodzi w wariantach, wówczas analogicznego problemu należy szukać w innych polach, jak np.: pusta nazwa kategorii, pusta nazwa zestawu atrybutów lub atrybutu w zestawie.