1. Należy wejść na stronę https://leo.pl/konto/
2. Wpisać dane logowania do swojego konta klienta, a następnie kliknąć zaloguj


3. Kliknąć zakładkę Moje subskrypcje i wybrać subskrypcję, którą chcemy wcześniej opłacić


4. Wybieramy opcję Odnów teraz, która przeniesie nas do płatności.


Uwaga! Po użyciu opcji "Odnów teraz" należy opłacić zamówienie. W innym

 przypadku licencja zostanie automatycznie wstrzymana.