1. Należy wejść na stronę https://leo.pl/konto/
2. Wpisać dane logowania do swojego konta klienta, a następnie kliknąć zaloguj


3. Kliknąć zakładkę Moje subskrypcje i wybrać subskrypcję, którą chcemy anulować.


4. Wybieramy opcję Anuluj subskrypcję, która automatycznie wyłączy subskrypcję.